Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Seznam inštruktorjev pri JZS

Na tej strani se nahajata dva seznama inštruktorjev. Prvi je seznam Inštruktorjev jamarstva, drugi pa seznam Inštuktorjev JRS.

Inštruktorji jamarstva

Zap. št. Inštruktor Društvo Leto izpita Status
1. Jurij Andjelič DZRJ Ljubljana 1983 Neaktiven
2. Janko Brajnik JD Dimnice Koper 1983 Neaktiven
3. Zdravko Bučar JK Novo mesto 1983 Neaktiven
4. Jože Coraci JD Sežana 1988 Neaktiven
5. Anton Della Schiava DZRJ Ribnica 1983 Neaktiven
6. Leon Drame PD Šimdra 1983 Neaktiven
7. Franjo Drole JD Rakek 1988 Neaktiven
8. Jurij Hajna DZRJ Luka Čeč Postojna 1983 Neaktiven
9. Franc Holcar JK Kamnik 1983 Neaktiven
10. Andrej Hudoklin JD Novo mesto 1983 Neaktiven
11. Jurij Jaka Jakofčič JD Sežana 1988 Neaktiven
12. Drago Korenč JD Logatec 1983 Neaktiven
13. Metod Kos JK Tolmin 1988 Aktiven
14. Stanko Kosič JK Kraški krti 1988 Neaktiven
15. Matjaž Kovač JD Speleos Siga 1988 Neaktiven
16. Andrej Kranjc KD Anthron 1992 Neaktiven
17. Vido Kregar JK Kamnik 1992 Neaktiven
18. Zoran Lesjak JK Tolmin 1988 Neaktiven
19. Jože Lorbek JD Dimnice 1988 Neaktiven
20. Franc Malečkar JD Dimnice 1988 Neaktiven
21. Andrej Mihevc JD Logatec 1988 Neaktiven
22. Samo Morel JD Dimnice 1983 Neaktiven
23. Roman Petelin DZRJ Ribnica 1983 Neaktiven
24. Tomaž Planina DZRJ Ljubljana 1992 Neaktiven
25. Igor Potočnik DZRJ Kranj 1983 Neaktiven
26. Rajko Slapnik JK Kamnik 1983 Neaktiven
27. France Šušteršič JKWP Laze 1992 Neaktiven
28. Milan Trobič JD Logatec 1988 Neaktiven
29. / / / /
30. Igor Benko JK Ajdovščina 1988 Neaktiven
31. Peter Vukotič DZRJ Bled 1988 Neaktiven
32. Aleš Stražar DZRJ Simon Robič Domžale 1988 Aktiven
33. Mihael Rukše JK Novo mesto 1992 Aktiven
34. Radivoj Šajn JD Netopir Ilirska Bistrica 1992 Neaktiven
35. Jure Jakofčič JD Sežana 1992 Neaktiven
36. Zdenko Rejec JS PD Tolmin 1992 Aktiven
37. Bogomir Remškar JD Danilo Remškar Ajdovščina 1992 Neaktiven
38. / / / /
39. Marko Pavlin JK Krka 2004 Neaktiven
40. Janko Marinšek DZRJ Luka Čeč Postojna 2004 Neaktiven
41. Tomaž Valenčič JD Netopir Ilirska Bistrica 2004 Neaktiven
42. Dejan Hladnik JK Železničar 2004 Neaktiven
43. Gregor Aljančič JD Carnium Kranj 2004 Neaktiven
44. Miha Celarc JK Železničar 2004 Neaktiven
45. Bojan Stanek Carnium 2011 Aktiven
46. Simon Primožič DRP Škofja Loka 2011 Aktiven
47. Walter Zakrajšek DRP Škofja Loka 2011 Aktiven
48. Marko Zakrajšek DRP Škofja Loka 2011 Aktiven
49. Rok Stopar Jamarsko društvo Dimnice Koper 2011 Neaktiven
50. Matjaž Žetko Jamarsko društvo Dimnice Koper 2011 Neaktiven
51. Branko Mur JD Gorenja vas 2011 Aktiven
52. / / / /
53. Tanja Podržaj JK Krka 2011 Aktiven
54. Mojca Zazula Vrviščar JK Železničar 2011 Aktiven
55. Boštjan Vrviščar JK Železničar 2011 Aktiven
56. Bojan Jereb JD Gorenja vas 2013 Aktiven
57. Miha Staut JK Železničar 2013 Aktiven
58. Franc Petrič JD Carnium Kranj 2014 Neaktiven
59. Rok Balažič JD Carnium Kranj 2014 Neaktiven
60. Klemen Mihalič JK Novo mesto 2014 Aktiven
61. Damjan Šinigoj JK Novo mesto 2014 Aktiven
62. Matej Zalokar JD Rakek 2014 Aktiven
63. Matic Boršnak JK Speleos Siga 2015 Neaktiven
64. Potočnik Miha DZRJ Kranj 2015 Aktiven
65 Gašper Finžgar DZRJ Kranj 2015 Aktiven
66. Roman Bogataj JD Rakek 2016 Aktiven
67. Marjan Vilhar DZRJ Luka Čeč Postojna 2017 Aktiven
68. Robert Kusič DZRJ Kranj 2017 Aktiven
69. Jure Tičar JK Brežice 2017 Aktiven
70. Aleš Orešar JK Brežice 2017 Aktiven


Komu je namenjen zgornji seznam?
 

Seznam inštruktorjev je namenjem društvom, ki nimajo svojih inštruktorjev in bi potrebovali pomoč pri osvežitvi znanja ali pri izobraževanju.
Inštruktorjem jamarstva se zahvaljujem za sodelovanje in pripravljenost.

Dopolnimo seznam!
Vse inštuktorje vabim, da če želijo, da se jim doda kontaktni podatek, da mi le-tega posredujete in ga bom dodal na seznam.

Aktiven/Neaktiven?
Ko enkrat opraviš izpit za inštuktorja, si inštruktor! Tega naziva se ne more odvzeti. Ker pa je jamarstvo in didaktika na to temo zadeva, katera se spreminja, je potrebno potrjevati status inštruktorja. Potrjevanje se izvaja vzporedno z izpiti za naziv Inštruktor jamarstva.

Inštruktorji JRS

Zap. št. Inštruktor Kraj Bivanja GSM Email
1. Aleš Stražar Domžale 041/909-949 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Maks Merela Depala vas 041/844-322 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Dejan Žugelj Semič 051/650-434 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. / / / /
5. Boris Šajtegelj Zgornja Ložnica 041/565-288 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. Jernej Grudnik Ljubno ob Savinji 041/395-507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7. Walter Zakrajšek Škofja Loka 051/244-244 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. Matjaž Milharčič Postojna 040/744-359 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9. Marko Zakrajšek Kranj 041/810-090 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. Branko Mur Gorenja vas 041/524-911 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11. Bernard Štiglic Ljubno ob Savinji 041/354-551 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Komu je namenjen zgornji seznam?
Inštruktorji JRS so tisti, kateri verjetno največkrat pokažejo in vadijo tovariško pomoč oz. "snemanje ponesrečenca". Sledijo novostim in spremembam pri tovariški pomoči. Potemtakem so najprimernejši kandidati, da se jih pokliče in povabi, da vam na društvo pridejo pokazati kaj in kako se streže pri tovariški pomoči. Verjetno bodo najbolj veseli, če se nekaj društev v regiji zbere skupaj in nato povabi inštruktorja. V tabeli je naveden tudi kraj bivanja inštruktorja, da se vidi, kateri inštruktor je vam najbližji.
Inštruktorjem JRS se zahvaljujem za sodelovanje in pripravljenost.