Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo za leto 2022

Prejeto gradivo 2022 (prvo polletje)

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Jamona (Dol ledenica)   B   09. 11. 2021   10. 01. 2022   Bogomir Remškar (1)
Predjamski sistem   B   04. 01. 2022   10. 01. 2022   Mitja Benčina 
Skalarjevo brezno   B   11. 09. 2018   13. 01. 2022   Bogomir Remškar 
Skalarjevo brezno   B   14. 10. 2021   13. 01. 2022   Bogomir Remškar (2)
Srnica   B   13. 09. 2021   13. 01. 2022   Bogomir Remškar 

(1) v sodelovanju z JD Carnium Kranj
(2) v sodelovanju z JD Dimnice Koper
JD Carnium Kranj Besniška jama   A   24. 01. 2018   02. 02. 2022   Matjaž Rogelj 
Besniška jama   E   21. 01. 2018   02. 02. 2022   Matjaž Rogelj 
Brezno 8 pod Kalom   B   11. 03. 2022   11. 03. 2022   Aleš Humar 
Najden prepih   A   03. 01. 2022   08. 01. 2022   Aleš Humar 
Najden prepih   E   03. 01. 2022   08. 01. 2022   Lena Mlakar 
Najden prepih   F   03. 01. 2022   08. 01. 2022   Aleš Humar 
Šimenkova jama   H   13. 05. 2022   26. 05. 2022   Tomaž Kastelic 
JO ŠD Grmada Jama v Partu pri ogradi   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Jama v Ukencah   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Lp 5 (Lipica)   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Pecova jama   B   22. 10. 2021   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Pečina pri Vilijevi jami   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Runca   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Tomažkova jama   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Tomažkova razpoka   B   18. 03. 2022   25. 03. 2022   Tomaž Fabec 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Blaževa pečina   D      17. 02. 2022    
Brezno na Počivalniku   B   10. 05. 2022   12. 05. 2022   Franjo Drole 
Divja jama   B   26. 01. 2022      Franjo Drole 
Divja jama   C      27. 01. 2022    
Divja jama   C      27. 01. 2022    
Divja jama   C      27. 01. 2022    
Divja jama   D      27. 01. 2022    
Divja jama   D      27. 01. 2022    
Divja jama   D      27. 01. 2022    
Divja jama   D      27. 01. 2022    
Divja jama   E      27. 01. 2022    
Divja jama   E      27. 01. 2022    
Jama na Bizjakovi parceli   A   18. 04. 2022   10. 05. 2022   Franjo Drole 
Jama na Bizjakovi parceli   C   08. 05. 2007   10. 05. 2022   Franjo Drole 
Jama na Bizjakovi parceli   E   08. 05. 2007   10. 05. 2022   Franjo Drole 
Jama na Bizjakovi parceli   F   18. 04. 2022   10. 05. 2022   Franjo Drole 
Jama pod Smoganico   D      17. 02. 2022    
Jama pod Smoganico   D          
Jeriševa jama   D          
Netopirjeva jama pri Orleku   D          
Ponikve v Potokih   D          
JK Kamnik Brezno pod gamsovo čeljustjo   D   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Klemen Kregar 
JD Karlovica Dolenja vas Ajkina jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Ajkina jama   E   02. 01. 2019   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Brezno pod hotelom na Slivnici   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Brezno pod hotelom na Slivnici   B   23. 09. 1996   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Brezno pod hotelom na Slivnici   E   23. 09. 1996   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Brezno pod Kamni   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Brezno pod Kamni   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Brezno pri sv. Volbenku   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Brezno pri sv. Volbenku   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Jama pri brlogu   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Jama pri brlogu   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Karlovska jama   F   31. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Lisičja jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Lisičja jama   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Ljubotova jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Ljubotova jama   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Najgerjeva jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
Najgerjeva jama   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Pokrita jama v Dolenjih gredah   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Pokrita jama v Dolenjih gredah   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Viktorjeva jama   A   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Viktorjeva jama   E   07. 03. 2020   21. 02. 2022   Ivan Najger 
JK Krka Ančkina jama   B   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Ančkina jama   C   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   A   28. 02. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   C   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   E   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   F   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 4 v gozdu nad Lučami   H   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 5 v gozdu nad Lučami   A   07. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 5 v gozdu nad Lučami   C   07. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 5 v gozdu nad Lučami   E   07. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 5 v gozdu nad Lučami   F   07. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno 5 v gozdu nad Lučami   H   07. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno na travniku   A   17. 03. 2022   01. 05. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   C   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   D   31. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   D   31. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   D   31. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   E   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   F   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   G   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   H   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno na travniku   H   17. 03. 2022   31. 03. 2022   Janez Jerman 
Brezno v Ložinskem gozdu 3   B   08. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno v Ložinskem gozdu 3   C   08. 06. 2022   15. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno v Malem vrhu   F   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno v Žužemberškem borštu   A   20. 06. 2022   30. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno v Žužemberškem borštu   C   20. 06. 2022   30. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno v Žužemberškem borštu   E   20. 06. 2022   30. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno v Žužemberškem borštu   F   20. 06. 2022   30. 06. 2022   Leopold Bregar 
Brezno v Žužemberškem borštu   H   20. 06. 2022   30. 06. 2022   Leopold Bregar 
Farjevka   B   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Farjevka   C   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Farjevka   F   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Farjevka   H   22. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Jama na Klanem (Jama Slanica)   B   01. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama na Klanem (Jama Slanica)   D   01. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama pod Svetim Križem   B   29. 05. 2022   30. 05. 2022   Janez Jerman 
Jama v Rutarjevem dolu   B   03. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama v Rutarjevem dolu   C   03. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama v Rutarjevem dolu   F   03. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Jama v Rutarjevem dolu   H   03. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   F   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   A   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   C   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   E   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Klingerjeva jama   H   30. 04. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Komarka   B   25. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Komarka   C   25. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Kovačeva rupa   B   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Kovačeva rupa   C   28. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Krmelka   B   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Krmelka   C   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Krška jama   B   02. 04. 2022   13. 04. 2022   Leopold Bregar (1)
Mihajla jama   B   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Mihajla jama   C   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Mišmaševa jama   B   02. 04. 2022   13. 04. 2022   Tanja Podržaj 
Mišmaševa jama   C   02. 04. 2022   13. 04. 2022   Tanja Podržaj 
Pasja jama pri Orlaki   B   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Pasja jama pri Orlaki   C   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Leopold Bregar 
Rupenška jama   B   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Rupenška jama   C   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Rupenška jama   F   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Rupenška jama   H   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Spodmol pri Vodenih jamah   B   20. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Spodmol pri Vodenih jamah   C   20. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Široka ledena jama   B   25. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Široka ledena jama   C   25. 05. 2022   30. 05. 2022   Leopold Bregar 
Tkavčja jama   F   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Tkavčja jama   B   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Tkavčja jama   C   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Tkavčja jama   H   19. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Velika Vodena jama   B   20. 04. 2022   24. 04. 2022   Leopold Bregar 
Zemljanka   B   22. 06. 2022   30. 06. 2022   Leopold Bregar 
Zemljanka   C   22. 06. 2022   30. 06. 2022   Leopold Bregar 

(1) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
neznano društvo Brezno ob vinski vlaki   A   20. 03. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Brezno ob vinski vlaki   E   20. 03. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Brezno ob vinski vlaki    F   24. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pod kočo na Primožu   A   26. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pod kočo na Primožu   E   26. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pod kočo na Primožu   F   26. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pri Muhčevem studencu   A   08. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pri Muhčevem studencu   E   08. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Brezno pri Muhčevem studencu   F   08. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Faberjeva obcestnica   A   06. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Faberjeva obcestnica   E   06. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Faberjeva obcestnica   F   06. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Kunčevka 7   A   24. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Kunčevka 7    E   24. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Kunčevka 7    F   24. 02. 2022   21. 03. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 4   A   06. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 4   E   06. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 4   F   18. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 5   A   15. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 5   E   15. 05. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Mladi jazbec 5   F   18. 04. 2022   16. 05. 2022   Srečko Vidic 
Podrebrnica 2   A   08. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Podrebrnica 2   E   08. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Podrebrnica 2   F   12. 09. 2021   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Podrebrnica 2   G   08. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Štirna v Trneku   A   22. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Štirna v Trneku   E   22. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
Štirna v Trneku   F   22. 01. 2022   24. 01. 2022   Srečko Vidic 
JK Novo mesto Brezno 1 pri Uršni jami   B   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 1 pri Uršni jami   C   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 1 pri Uršni jami   F   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 1 pri Uršni jami   H   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 2 pri Uršni jami   B   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 2 pri Uršni jami   C   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 2 pri Uršni jami   F   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 2 pri Uršni jami   H   31. 01. 2022   31. 01. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   A   12. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   C   11. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   E   12. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   F   12. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 v Koprivni dolini   H   12. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno na Jazbecu   A   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jazbecu   C   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jazbecu   E   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jazbecu    F   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno na Jazbecu   H   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   A   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   C   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   C   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   E   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   F   25. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Dolgimi njivami   H   24. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad križem   B   04. 07. 2022   30. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad križem   C   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno nad križem   F   04. 07. 2022   30. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   A   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   C   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   C   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   E   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   F   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Svetim Petrom   H   09. 02. 2022   09. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Malem studencu 3   B   16. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Malem studencu 3   H   16. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   A   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   C   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   E   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   F   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   G   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Brezno treh voluharjev   H   25. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 1   B   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Bukova Gora 1   C   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Buldrž kelder   A   10. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Buldrž kelder   C   11. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Buldrž kelder   E   10. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Buldrž kelder   F   10. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Buldrž kelder   H   10. 11. 2021   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Dihalnik pri Sovjeku   B   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Dihalnik pri Sovjeku   C   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Dihalnik pri Sovjeku   F   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Grecljevka 2   A   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Grecljevka 2   C   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Grecljevka 2   E   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Grecljevka 2   F   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Grecljevka 2   H   18. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   A   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   C   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   E   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   F   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama 5 pod Dednim vrhom   H   09. 03. 2022   09. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   A   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   C   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   E   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   F   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama pri Duplarici   H   20. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Alenkini lozi   B   15. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Alenkini lozi   C   15. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Koblarskih talih 2   B   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Koblarskih talih 3   B   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Petelijeku   B   10. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Petelijeku   C   10. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   A   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   C   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   E   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   F   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jama v Zlodjevem grabnu   H   28. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Jazbec 2   B   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Jazbec 2   C   10. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Karlovec   B   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Karlovec   H   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Medvedov ugriz   B   15. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Medvedov ugriz   C   15. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   A   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   C   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   E   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   F   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   G   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Mihovka   H   06. 04. 2022   06. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Modrooko brezno   B   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Borivoj Ladišić 
Modrooko brezno   C   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Borivoj Ladišić 
Modrooko brezno   F   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Borivoj Ladišić 
Mraznica   B   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Mraznica   C   14. 01. 2022   18. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Nacetovo brezno   B   30. 06. 2022   04. 07. 2022   Borivoj Ladišić 
Nacetovo brezno   B   30. 06. 2022   04. 07. 2022   Borivoj Ladišić 
Nad progo 2   F   30. 01. 2022   30. 01. 2022   Uroš Mervič 
Nad progo 2   B   30. 01. 2022   30. 01. 2022   Uroš Mervič 
Nad progo 2   C   30. 01. 2022   30. 01. 2022   Uroš Mervič 
Nad progo 2   H   30. 01. 2022   30. 01. 2022   Uroš Mervič 
Prepadna na Cinku   A   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Cinku   C   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Cinku   E   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Cinku   F   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Prepadna na Cinku   H   25. 02. 2022   01. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor 1 v industrijski coni   B   25. 04. 2022   27. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor 1 v industrijski coni   C   25. 04. 2022   27. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor 1 v industrijski coni   F   25. 04. 2022   27. 04. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   A   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   C   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   E   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   F   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 1   H   17. 05. 2022   18. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   A   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   C   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   E   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   F   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 2   H   27. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   A   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   C   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   E   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   F   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 3   H   31. 05. 2022   01. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   A   27. 06. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   C   27. 06. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   E   27. 06. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   F   27. 05. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor na Jazbecu 4   H   27. 06. 2022   28. 06. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   A   09. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   C   19. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   E   19. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   F   19. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor pri Malem Cerovcu   H   19. 02. 2022   21. 02. 2022   Borivoj Ladišić 
Udor v Senčerjevem vinogradu   B   26. 01. 2022   26. 01. 2022   Borivoj Ladišić 
Udorna jama na Cinku   B   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udorna jama na Cinku   C   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Udorna jama na Cinku   F   25. 05. 2022   25. 05. 2022   Borivoj Ladišić 
Večerno brezno   B   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Večerno brezno   C   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Večerno brezno   F   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Večerno brezno   H   10. 03. 2022   17. 03. 2022   Uroš Mervič 
Velika Majhovka   A   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   C   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   C   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   C   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   E      28. 06. 2022   Anže Tomšič 
Velika Majhovka   F   22. 06. 2022   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Velika Majhovka   H   12. 07. 2021   28. 06. 2022   Marko Majhen 
Vodno brezno   B   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Vodno brezno   C   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Vodno brezno   F   27. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   A   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   C   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   E   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   F   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Volčje brezno   H   20. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 11   B   11. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Vražji kamen 11   C   11. 03. 2022   23. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Zažgano brezno   B   26. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Zažgano brezno   C   26. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Zažgano brezno   H   26. 03. 2022   28. 03. 2022   Borivoj Ladišić 
Ostali prispevniki iz Slovenije Brezno 5 pod Pečko   A   01. 10. 2021   03. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 pod Pečko   C   03. 03. 2022   03. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 pod Pečko   E   01. 10. 2021   03. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 pod Pečko   F   01. 10. 2021   03. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 5 pod Pečko   H   01. 10. 2021   03. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 6 v Koprivni dolini   A   17. 11. 2021   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 6 v Koprivni dolini   C   04. 03. 2022   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 6 v Koprivni dolini   E   12. 11. 2021   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 6 v Koprivni dolini   F   17. 11. 2021   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
Brezno 6 v Koprivni dolini   H   17. 11. 2021   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
Jama pri Uršni jami   A   20. 09. 2021   02. 03. 2022   Uroš Mervič 
Jama pri Uršni jami   C   31. 01. 2022   02. 03. 2022   Uroš Mervič 
Jama pri Uršni jami   E   20. 09. 2021   02. 03. 2022   Uroš Mervič 
Jama pri Uršni jami   F   20. 09. 2021   02. 03. 2022   Uroš Mervič 
Jama pri Uršni jami   H   20. 09. 2021   02. 03. 2022   Uroš Mervič 
Zavita jama   A   10. 11. 2021   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
Zavita jama   C   03. 03. 2022   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
Zavita jama   E   10. 11. 2021   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
Zavita jama   F   10. 11. 2021   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
Zavita jama   H   10. 11. 2021   04. 03. 2022   Uroš Mervič 
JD Rakek Abudžendala   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Abudžendala   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Anubisov spodmol   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Anubisov spodmol   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Blajeva pečina   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Brezence v Senožetih   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Brezence v Senožetih   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Brezno 1 na Nemcih   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 1   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 1   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 10   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 10   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 11   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 11   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 12   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 12   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 13   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 13   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 2   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 2   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 3   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 3   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 4   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 4   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 5   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 5   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 6   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 6   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 7   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 7   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 8   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 8   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 9   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno na Konjskih policah 9   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno nad iglo   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno nad iglo   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Banderi 1   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Banderi 1   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Banderi 2   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Banderi 2   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Zvezdi   B   20. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Brezno pri Zvezdi   E   09. 02. 2020   20. 02. 2022   Marko Matičič 
Brezno pri Zvezdi   G   20. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Brezno v Kotlu 6   A   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno v Kotlu 6   E   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno v Kotlu 7   A   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno v Kotlu 7   E   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 1   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 1   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 2   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 2   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 3   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 3   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 4   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 4   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 5   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 5   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 6   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 6   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 7   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 7   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 8   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 8   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 9   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Brezno za Štokom 9   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Cev   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Čukulafurja   A   14. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Čukulafurja   E   04. 09. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Čukulafurja   G   02. 10. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Dvojno brezno v Nadrtu   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Fosilna jama v Osatovi dolini   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Fosilna jama v Osatovi dolini   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Fuga   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 10   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 10   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 6   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 6   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 6   F   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 7   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 7   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 8   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 8   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 9   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Grde jame 9   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Horusova jama   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Horusova jama   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Hramič   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Hudi greben 1   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Hudi greben 1   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Hudi greben 2   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Hudi greben 2   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Izvir Podpeč   A   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Izvir Podpeč   E   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama (brezno) nad Sovnikom   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na Gradcu   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na Gradcu   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na Gradcu   G   10. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na kolovozu   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama na Konjskih policah 1   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Jama na Konjskih policah 1   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Jama na Konjskih policah 2   A   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Jama na Konjskih policah 2   E   28. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Jama nad Lukini   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama nad Lukini   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama nad Lukini   G   10. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama pod Čukom   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama pod Čukom   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama pod levjo glavo   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama pod levjo glavo   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama Šibre   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama Šibre   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama Šibre   F   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama Tektonika   A   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama Tektonika   E   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Blodnjaku 1   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Blodnjaku 1   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Kotlu 1   A   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Kotlu 1   E   12. 08. 2020   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Jama v Sodnem grabnu   A   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama v Sodnem grabnu   E   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama z mostom na Slavniku   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Jama z mostom na Slavniku   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Karlovska jama   A   13. 04. 2020   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Karlovska jama   E   06. 06. 2000   21. 02. 2022   Jože Stražišar 
Kažarčeva jama 1   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Kažarčeva jama 2   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Komunska jama   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
L1 – Sezam odpri se - Apriti Sesamo   B   18. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
L2   B   18. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
L3 – Kanonovo Brezno - Abisso dello Schioppo   B   18. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Ledenik v oddelku 3-e GGE Nadrt   A   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Ledenik v oddelku 3-e GGE Nadrt   E   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Lepa Vida   A   20. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Lepa Vida   E   20. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Lepa Vida   G   22. 02. 2022   20. 02. 2022   Miha Prudič 
Meander ob poti pri Rupi   A   30. 06. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Meander ob poti pri Rupi   E   30. 06. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Meander za Štokom   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Meander za Štokom   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Mt 13 (Materija)   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Nadrt1   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Naravni most na Hudem grebenu   A   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Naravni most na Hudem grebenu   E   12. 01. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Pečina Sovnik   B   24. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pečina v Baticah   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pečina v Baticah   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pepelkina jama   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pepelkina jama   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pisoar   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Pisoar   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Poletina jama   B   24. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Požrtnik   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Požrtnik   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pr-1 (Praproče)   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Pr-1 (Praproče)   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Prehodno brezno v Osatovi dolini   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Prehodno brezno v Osatovi dolini   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Snežnica v Osatovi dolini   A   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Snežnica v Osatovi dolini   E   26. 08. 2019   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Spodmol ob poti pod Bregi   A   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Spodmol ob poti pod Bregi   E   22. 08. 2021   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Spodmol pri Koritih   A   30. 06. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Spodmol pri Koritih   E   30. 06. 2021   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Spodmol v Senožetih   A   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Spodmol v Senožetih   E   27. 02. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Spodmolovka   A   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Spodmolovka   E   22. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Šahtič ob Selški poti   A   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Šahtič ob Selški poti   E   03. 04. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Šajsna jama   A   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Šajsna jama   E   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
Šmornovo brezno   A   14. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Šmornovo brezno   E   14. 08. 2020   21. 02. 2022   Marko Matičič 
Turkova jama   B   24. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Urkitov brlog   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Urkitov brlog   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Zelenskaja   A   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Zelenskaja   E   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Zelenskaja   F   14. 03. 2022   22. 04. 2022   Marko Matičič 
Žabje brezno   B   06. 06. 2022   09. 06. 2022   Marko Matičič 
DZRJ Ribnica Brezno Stene   B   23. 06. 2022   23. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Brezno Stene   C   23. 06. 2022   23. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Hufnaglova jama   A   20. 12. 2021   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Hufnaglova jama   C   01. 07. 2022   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Hufnaglova jama   E   18. 02. 2022   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Hufnaglova jama   F   01. 06. 2022   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Hufnaglova jama   G   01. 02. 2022   30. 06. 2022   Franc Kljun 
Jama pri Glažuti   B   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Glažuti   B   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Glažuti   B   23. 06. 2022   23. 06. 2022   Anton Della Schiava (1)
Jama pri Glažuti   F   26. 04. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Glažuti   F   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Medvedovi cesti   B   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Medvedovi cesti   C   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 
Jama pri Medvedovi cesti   F   11. 06. 2022   18. 06. 2022   Anton Della Schiava 

(1) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Brezno pod gamsovo čeljustjo   B   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Maks Petrič 
Brezno pod gamsovo čeljustjo   E      04. 07. 2022   Maks Petrič (1) (2)
Brezno pod gamsovo čeljustjo   G   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   A   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   C   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   C   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   E   22. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   F   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   G   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Bršljanček   H   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   A   16. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   C   30. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   C   30. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   E   30. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   F   16. 05. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Grofova ožina   G   19. 05. 2022   30. 05. 2022   Lea Pavrič 
Grofova ožina   H   16. 05. 2022   30. 05. 2022   Lea Pavrič 
Krapletova jama   B   19. 01. 2022   19. 01. 2022   Lea Pavrič 
Neskončno brezno   A   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   B   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   B   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   C   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   C   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   E   19. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   F   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   G   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Neskončno brezno   H   08. 02. 2022   28. 02. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   A   17. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   C   17. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   C   17. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   E   19. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   F   19. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   G   17. 01. 2022   30. 05. 2022   Maks Petrič 
Zijalka na Golteh   H   17. 01. 2022   02. 06. 2022   Maks Petrič 
Zijalka pod Stenico   A   10. 04. 2022   04. 07. 2022   Maks Petrič 
Zijalka pod Stenico   C   20. 03. 2022   04. 07. 2022   Maks Petrič 
Zijalka pod Stenico   C   20. 03. 2022   04. 07. 2022   Maks Petrič 
Zijalka pod Stenico   E   11. 04. 2022   04. 07. 2022   Maks Petrič 
Zijalka pod Stenico   F   10. 04. 2022   04. 07. 2022   Maks Petrič 
Zijalka pod Stenico   G   10. 04. 2022   04. 07. 2022   Maks Petrič 
Zijalka pod Stenico   H   10. 04. 2022   04. 07. 2022   Maks Petrič 

(1) v sodelovanju z JK Kamnik
(2) v sodelovanju z JK Črni galeb Prebold
JO SPD Trst Mrzla jama pri Orleku   A   16. 06. 2022   30. 06. 2022   Bogomir Remškar (1) (2)
Mrzla jama pri Orleku   E   16. 06. 2022   30. 06. 2022   Bogomir Remškar (1) (2)
Mrzla jama pri Orleku   F   16. 06. 2022   30. 06. 2022   Bogomir Remškar (1) (2)
Mrzla jama pri Orleku   G   16. 06. 2022   30. 06. 2022   Bogomir Remškar (1) (2)

(1) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(2) v sodelovanju z JD Sežana
CGEB Brezno na Škanskem vrhu   A   22. 02. 2022   03. 03. 2022    
Brezno na Škanskem vrhu   C   13. 11. 2021   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Brezno na Škanskem vrhu   E   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Globoka jama   B   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 1 pri Malih Ločah   A   15. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 1 pri Malih Ločah   C   15. 02. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 1 pri Malih Ločah   E   14. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 2 pri Malih Ločah   A   15. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 2 pri Malih Ločah   C   05. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama 2 pri Malih Ločah   E   15. 03. 2022   11. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Jama na Škanskem vrhu   A   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
Jama na Škanskem vrhu   C   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
Jama na Škanskem vrhu   E   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
Jama Podnovi kal   B   11. 05. 2022   12. 05. 2022   Umberto Mikolic 
Jama pri sežanski reki   A   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama pri sežanski reki   C   27. 05. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama pri sežanski reki    E   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama v Golakračini   B   10. 05. 2022   12. 05. 2022   Umberto Mikolic 
Jama v Golakračini   E   10. 05. 2022   12. 05. 2022   Umberto Mikolic 
Jama vrh Golega hriba   B   08. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama vrh Golega hriba   C   08. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jama vrh Golega hriba   E   08. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jegliška jama 2   A   09. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jegliška jama 2   C   14. 05. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Jegliška jama 2   E   09. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Mala jama med Golacem in Gradiščem   A   22. 02. 2022   03. 03. 2022    
Mala jama med Golacem in Gradiščem   C   13. 11. 2021   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Mala jama med Golacem in Gradiščem   E   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Mrlovo brezno   B   16. 03. 2022   17. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Mrlovo brezno   C   16. 03. 2022   17. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Mrlovo brezno   E   17. 03. 2022   17. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Nove Hotiške ponikve   B   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
Nove Hotiške ponikve   E   31. 03. 2022   05. 04. 2022   Umberto Mikolic 
OB34 (Obrov)   B   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
OB34 (Obrov)   E   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Prepad na Malem Snežniku   B   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Rešaverjeva jama v Kotih   B   21. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Rešaverjeva jama v Kotih   C   21. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Rešaverjeva jama v Kotih   E   21. 06. 2022   21. 06. 2022   Umberto Mikolic 
S4 (Socerb)   B   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
S4 (Socerb)   E   22. 02. 2022   03. 03. 2022   Umberto Mikolic 
Snežnica vrh Snežnikanika   B   09. 06. 2022   13. 06. 2022   Umberto Mikolic 
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Huda luknja Medvedji rov-Kamin v podoru-Rov v stro   B   29. 05. 2022   01. 06. 2022   Milan Podpečan 
Huda luknja Medvedji rov-Kamin v podoru-Rov v stro   E      01. 06. 2022   Milan Podpečan 
Huda luknja Medvedji rov-Kamin v podoru-Rov v stro   G   02. 05. 2022   01. 06. 2022   Milan Podpečan 
JK Železničar Brezno 2 v gozdu nad Lučami   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brezno 2 v gozdu nad Lučami   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brezno pod Rušnato glavo   B   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Aleš Lajovic 
Brezno v Malem vrhu   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brezno v Malem vrhu   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brezno v Prestrani   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Brezno v Prestrani   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Čemaževka   A   25. 05. 2022   29. 05. 2022   Petra Pavšič 
Čemaževka   C   29. 05. 2022   30. 05. 2022   Miha Čekada 
Čemaževka   E   25. 05. 2022   29. 05. 2022   Petra Pavšič 
Davorjevo brezno   B   13. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Davorjevo brezno   C   13. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Davorjevo brezno   F   13. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Dvojno žabje brezno   B   20. 06. 2022   21. 06. 2022   Domen Turk 
Dvojno žabje brezno   C   20. 06. 2022   21. 06. 2022   Domen Turk 
Golobivnica   B   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Golobivnica   C   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Golobivnica   F   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
H6   B   30. 05. 2022   30. 05. 2022   Petra Pavšič 
Jama pod 6. serpentino   B   15. 06. 2022   15. 06. 2022   Aleš Lajovic 
Jama pod Hudičevim mostom   B   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Jama pod Hudičevim mostom   C   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Jama pod Hudičevim mostom   F   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Jama pri Kačiškem konfinu   B   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Jama pri Kačiškem konfinu   C   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Jama pri Rešetnici   F   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Jama v Adamičevem talu   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Jama v Adamičevem talu   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Jama v Adamičevem talu   F   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Jama v Suhi rebri   B   30. 01. 2022   10. 02. 2022   Miha Čekada 
Jama v Suhi rebri   C   30. 01. 2022   10. 02. 2022   Miha Čekada 
Kamen pada   A   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Kamen pada   C   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Kamen pada   E   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Kamen pada   F      28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Kamin v Bohinjskem železniškem tunelu   B   26. 05. 2022   26. 05. 2022   Aleš Lajovic 
Kamin v Bohinjskem železniškem tunelu   E      26. 05. 2022   Aleš Lajovic 
Kavkna jama   B   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Kavkna jama   C   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Kavkna jama   F   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Lučka jama   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Lučka jama   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Lučka jama 2   B   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Lučka jama 2   C   05. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Mala Kavkna jama   B   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Mala Kavkna jama   C   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Mala Kavkna jama   F   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Mala Kavkna jama   H   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Mala Triglavca   B   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Mala Triglavca   C   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Mala Triglavca   F   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Paščipajkovka   A   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Janez Stražišar 
Paščipajkovka   C   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Janez Stražišar 
Paščipajkovka   E   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Janez Stražišar 
Paščipajkovka   F   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Janez Stražišar 
PETROVA JAMA   B   28. 11. 2021   14. 01. 2022   Petra Pavšič 
Petrova jama   C   30. 11. 2021   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Petrova jama   C   30. 11. 2021   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Petrova jama   C   30. 11. 2021   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Petrova jama   C   30. 11. 2021   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Petrova jama   E   08. 01. 2022   14. 01. 2022   Erika Kozamernik 
Rešetnica   F   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Risova jama   A   29. 06. 2022   29. 06. 2022   Janez Stražišar 
Risova jama   C   29. 06. 2022   29. 06. 2022   Janez Stražišar 
Risova jama   E   29. 06. 2022   29. 06. 2022   Janez Stražišar 
Risova jama   F   29. 06. 2022   29. 06. 2022   Janez Stražišar 
Rodiška pečina   B   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Rodiška pečina   C   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Rodiška pečina   F   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Rokav   H   31. 03. 2022   01. 04. 2022   Miha Čekada 
Spodmol pri Črnem jezeru   B   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Spodmol pri Črnem jezeru   C   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Spodmol v Krnici   B   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Aleš Lajovic 
Spodmol v Mali Savici   B   15. 06. 2022   15. 06. 2022   Aleš Lajovic 
Špranja vrh brezna   A   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Špranja vrh brezna   C   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Špranja vrh brezna   E   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Špranja vrh brezna   F   21. 04. 2022   28. 04. 2022   Janez Stražišar 
Triglavca   B   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Triglavca   C   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Triglavca   F   06. 02. 2022   16. 02. 2022   Miha Čekada 
Zadlaška jama   B   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Zadlaška jama   C   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Zadlaška jama   F   04. 07. 2022   04. 07. 2022   Miha Čekada 
Žuboreča jama   B   22. 04. 2022   22. 04. 2022   Janez Stražišar 
Žuboreča jama   E   22. 04. 2022   22. 04. 2022   Janez Stražišar