Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Pregled dokumentacijske dejavnosti društev

Na spodnjih povezavah je zgoščen pregled gradiva, prejetega v letih 1991-2013. Za vsako društvo je navedeno, koliko zapisnikov je oddalo po posameznih letih. Razlaga posameznih tipov zapisnikov je tukaj. Do vključno leta 2002 še nismo vodili ločene evidence za tipe C, D in E, zato so v tabelah ta polja prazna (tonirana sivo), v grafih pa stolpec ustrezne barve manjka. Za ta leta so na voljo le podatki za skupno število teh treh tipov, označena so kot "C+D+F". Zapisnik H smo uvedli šele leta 2011, zato so podatki le od tega leta dalje. Prispevniki so urejeni po naslednjem vrstnem redu: slovenska društva po abecednem redu ključne besede v imenu društva (največkrat je to ime kraja), JZS (lastno terensko delo), IZRK (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU), tuja društva in ostali prispevniki (zamejska društva iz JZS štejemo k slovenskim društvom) in na koncu skupaj vsi prispevniki. Enaki podatki so predstavljeni v obliki tabel in grafov.

Tabele

Vsakemu slovenskemu društvu, ki je od leta 1991 do danes oddalo vsaj en zapisnik, pripada ena tabela. Če so polja v danem stolpcu prazna, tisto leto društvo ni oddalo nobenega zapisnika. Do leta 2003 se za prispevenike izven JZS ni ločeno vodilo statistike, zato je na voljo le skupni podatek v rubriki "tuja društva in ostali prispevniki". Od leta 2004 pa so na voljo podatki tudi ločeno: tuja društva in posebej ostali prispevniki (državni organi, podjetja, nejamarji).

Grafi

Predstavljeni so le tisti prispevniki, ki so vsaj v enem letu oddali najmanj 20 zapisnikov. Vsebinsko so grafi enaki ustreznim tabelam.

Grafi po letih

Predstavljeni so le tisti prispevniki, ki so v posameznem letu oddali najmanj 20 zapisnikov.