Nagovor predsednika: JZS

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Lepi pot 6

1109 Ljubljana

e–mail: predsedstvo@jamarska-zveza.si

www.jamarska-zveza.si

 
Zadnja novica: Terminski plan JRS za leto 2014

Terminski plan JRS za leto 2014 se nahaja tule.

 
Zadnja novica službe za varstvo jam: Osnovne informacije

Osnovne informacije

 

 


V Jamarsko zvezo Slovenije je včlanjenih 46 jamarskih društev iz vse države. Informacije o jamah, ki jih je v Sloveniji registriranih že več kot 11.000, se zbirajo v Katastru jam, ki deluje že skoraj 100 let. Podatki o onesnaženosti jam, pa so lahko nepopolni, saj so bile mnoge jame raziskane in dokumentirane že pred več desetletji, ko so bile jame še bolj ali manj čiste. Na podlagi izkušenj ocenjujemo, da so onesnažene praktično vse jame z vertikalnimi vhodi, ki se nahajajo manj kot 50 m od kakšne ceste. Posledično to pomeni, da je v Sloveniji onesnaženih vsaj 1000 jam. Med odpadki se pogosto pojavljajo večji kovinski predmeti (hladilniki, pralni stroji, pa tudi avtomobilske školjke), organski odpadki (zlasti živalska mrhovina), keramika, steklo, plastika,… Zelo problematični pa so razni nevarni odpadki kot so akumulatorji, razna olja in druge kemikalije. Kraška območja so zaradi nizkih samočistilnih sposobnosti še posebej ranljiva z vidika onesnaževanja podzemne vode. Z vodo iz kraških izvirov, pa se oskrbuje že približno polovica prebivalstva Slovenje. 

Poštni naslov:
Jamarska zveza Slovenije
(za Službo za varstvo jam) 
Lepi pot 6
1000 Ljubljana 
Slovenija 

E-poštni naslov:
varstvojam@gmail.com

Telefon & telefaks:
(01) 4293 444 

Vodja Službe za varstvo jam:


Jure Tičar(vodja)

040 170 694
jure.ticar@gmail.com

 

 
Zadnja novica jamarske reševalne službe: Aktiviranje JRS 20140506

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - iskanje pogrešane osebe, Dolenja Trebuša

DATUM AKTIVNOSTI: 06.05.2014

 

VODJA: Matej Blaško

 

POVZETEK:

ReCO Nova Gorica je 5. 5. 2014 prosil vodjo RC JRS TO za pomoč pri iskanju pogrešane osebe na območju Dolenje Trebuše. Intervencijo so začeli naslednji dan, 6. 5. 2014 ob 6:20. Preiskali so težkodostopen teren v pobočjih nad Dolenjo Trebušo, kjer so pregledali tudi nekaj manjših jamskih objektov. Iskane osebe do 20:00, ko so zaključili intervencijo, niso našli.

 

Sodelovalo je 7 članov RC JRS TO.