Nagovor predsednika: Okrožnica društvom

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Lepi pot 6, p.p. 2544

1109 Ljubljana

e–mail: predsedstvo@jamarska-zveza.si

www.jamarska-zveza.si

 

                                                                         Volčji potok,  3. 12. 2013                             

                                                                  

Spoštovane jamarke in jamarji!

 

Moj drugi mandat se bliža koncu in ne glede na narejeno in nenarejeno je treba  iti naprej. Predvidoma v marcu 2014 bo redni občni zbor na katerem bomo izvolili novo vodstvo Jamarske zveze Slovenije. Pravočasno je treba najti kandidate za vse funkcije, katere JZS potrebuje za uspešno vodenje v skladu z statutom in Jamarske zveze slovenije.

 

Če prav poznam stvari potem so to:

 

predsednik (1)

 

podpredsednik

zadolžen za organiziranost in usklajeno delovanje vseh organov ter planiranje vseh aktivnosti zveze (2)

zadolžen za informiranje, organizacijo stikov z javnostjo in izvajanje posameznih tekočih aktivnosti zveze(3)

 

6 (šest) članov predsedstva, za katere  pa predlagamo da pokrijejo naslednja področja dela in kandidatura naj bo usmerjena v te dolžnosti:

•          tajnik (4)

•          blagajnik (5)

•          materialno poslovanje (6)

•          vodja raziskav (7)

•          evidentiranje raziskav (8)

•          stiki s tujci(9)

 

Po funkciji  so člani predsedstva  tudi sledeči vodje služb in komisij, katere voli občni zbor. Zato so potrebna tudi evidentiranja kandidatov tudi za te funkcije:

•          vodja Jamarske reševalne službe  (10)

•          vodja Jamarske izobraževalne službe (11)

•          vodja Katastra (dokumentiranja raziskav) (12)

•          vodja Službe za varstvo jam (14)

•          vodja Tehnične službe (15)

 

Občni zbor izvoli tudi  tričlanski nadzorni odbor. Zato pričakujem o tudi ustrezne predloge za člane nadzornega odbora.

 

Poleg tega so posamezne aktivnosti, ki sicer pri delu predsedstva niso prisotne, so pa za delo JZS v sedanjem okviru zelo pomembne:

 

•          Komisija za priznanja

•          Knjižnica

•          predstavnik v Svetovni jamarski zvezi

•          predstavnik v Evropski jamarski zvezi

•          predstavnik v Balkanski jamarski zvezi

•          predstavnik v Evropski reševalni zvezi

•          praporščak

•          urednik Naših jam

•          urednik Jamarja

 

Zna biti, da sem še kakšno pomembno funkcijo, ki je manj na udaru dnevnega povpraševanja, pa vseeno strateško velikega pomena pozabil, pa vas prosim da še vi opozorite na pomanjkljivosti tega spiska.

 

 

Prosim da odgovor oziroma izpolnjen list pošljete po pošti  ali izjemoma tajnici na  e.mail  vrviscarja@gmail.com ali vido.kregar@gmail.com   Za dodatne informacije sem dosegljiv na telefonih 051-633-933 ali 041-465-626.

 

 

Hvala za razumevanje.

 

 

 

Vido Kregar

 

Predsednik Jamarske zveze Slovenije

 
Zadnja novica: Terminski plan JRS za leto 2014

Terminski plan JRS za leto 2014 se nahaja tule.

 
Zadnja novica službe za varstvo jam: Osnovne informacije

Osnovne informacije

 

 


V Jamarsko zvezo Slovenije je včlanjenih 46 jamarskih društev iz vse države. Informacije o jamah, ki jih je v Sloveniji registriranih že več kot 10.000, se zbirajo v Katastru jam, ki deluje že skoraj 100 let. Podatki o onesnaženosti jam, pa so lahko nepopolni, saj so bile mnoge jame raziskane in dokumentirane že pred več desetletji, ko so bile jame še bolj ali manj čiste. Na podlagi izkušenj ocenjujemo, da so onesnažene praktično vse jame z vertikalnimi vhodi, ki se nahajajo manj kot 50 m od kakšne ceste. Posledično to pomeni, da je v Sloveniji onesnaženih vsaj 1000 jam. Med odpadki se pogosto pojavljajo večji kovinski predmeti (hladilniki, pralni stroji, pa tudi avtomobilske školjke), organski odpadki (zlasti živalska mrhovina), keramika, steklo, plastika,… Zelo problematični pa so razni nevarni odpadki kot so akumulatorji, razna olja in druge kemikalije. Kraška območja so zaradi nizkih samočistilnih sposobnosti še posebej ranljiva z vidika onesnaževanja podzemne vode. Z vodo iz kraških izvirov, pa se oskrbuje že približno polovica prebivalstva Slovenje. 

Poštni naslov:
Jamarska zveza Slovenije
(za Službo za varstvo jam) 
p.p. 2544, 1109 Ljubljana 
Slovenija 

E-poštni naslov:
varstvojam@gmail.com

Telefon & telefaks:
(01) 4293 444 

Vodja Službe za varstvo jam:


Ciril Mlinar
(vodja)

031 830 491 
cmlinar@pms-lj.si


Mojca Vrviščar Zazula

041 233 279
vrviscarja@gmail.com

pomočnica vodje službe za varstvo jam

 

 
Zadnja novica jamarske reševalne službe: Aktiviranje JRS 20140208

NAZIV AKTIVNOSTI: Intervencija - Jačka Logatec

DATUM AKTIVNOSTI: 08.02.2014

 

VODJA: Maks Merela

 

POVZETEK:

V petek smo se ob 8.00 uri zbrali v Logatcu pred športno dvorano. Glavna naloga reševalcev JRS je bila odstranjevanje vej, debel in dreves iz težko dostopnih mest ob strmi strugi Logaščice. Logaščica je potok, ki teče po Logaškem polju in zbira vode iz zahodne, dolomitne okolice polja. Logaščica nastane z združitvijo vodotokov Reka in Črni potok v Gorenjem Logatcu in ponikne v središču Logatca v obzidanem ponoru, imenovanem Jačka. Potok pogosto poplavlja. Zaradi velikih količin podrtega drevja, kot posledica žledoloma, obstaja velika verjetnost zamašitve ponora Jačka v središču Logatca, če do tega pride potem voda prestopi bregove, kar pomeni poplavljen Logatec.
Člani JRS smo se razdelili v več skupin in skupaj z logaškimi jamarji, kinologi iz Brežic in ostalimi prostovoljci delali na več lokacijah hkrati. S pomočjo vrvne tehnike in gozdarskega vitla smo na najbolj strmih delih struge Logaščice in iz ponora Jačka odstranili večje količine vej in debel. Ker vej ni bilo mogoče odvažat stran smo le te sproti kurili. V kolikor bi jih pustili na višje ležečih mestih, bi jih narasla voda ponovno odplavila v strugo. Intervencijo smo zaključili ob 19:00.

 

Sodelovali:

  • 23 članov JRS
  • 8 jamarjev JD Logatec
  • prostovoljci iz Logatca
  • kinologi iz Brežic
  • logaški gasilci
  • logaški taborniki
  • pripadniki SV