Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Cenik Jamarske reševalne službe Slovenije

 

Cenik je bil sprejet na 21. seji Predsedstva JZS dne 5.9.2011 s sklepom št. 68.

Cenik stroškov na osebo (reševalca)

 

Obdobje v času intervencije in vrsta nalog

Lokacija in
naloge
na intervenciji

Vrednost ure
na osebo

NAJNIŽJA

NAJVIŠJA

1.

Usposabljanje reševalnih tehnik med 7.00 in 20.00 uro

v jami

10,00 €

20,00 €

2.

Usposabljanje reševalnih tehnik med 20.00 in 7.00 uro

v jami

15,00 €

25,00 €

3.

Usposabljanje reševalnih tehnik med 7.00 in 20.00 uro

izven jame

10,00 €

15,00 €

4.

Usposabljanje reševalnih tehnik med 20.00 in 7.00 uro

izven jame

15,00 €

20,00 €

5.

Intervencija, reševanje med 7. in 20. uro

v jami

25,00 €

40,00 €

6.

Intervencija, reševanje med 20. in 7. uro

v jami

30,00 €

45,00 €

7.

Intervencija, reševanje med 7. in 20. uro

izven jame

15,00 €

25,00 €

8.

Intervencija, reševanje med 20. in 7. uro

izven jame

20,00 €

30,00 €

9.

Usposabljanje specialnosti med 20.00 in 7.00 uro

v jami

25,00 €

35,00 €

10.

Usposabljanje specialnosti med 7.00 in 20.00 uro

v jami

30,00 €

40,00 €

11.

Usposabljanje specialnosti med 20.00 in 7.00 uro

izven jame

15,00 €

20,00 €

12.

Usposabljanje specialnosti med 7.00 in 20.00 uro

izven jame

20,00 €

25,00 €

13.

Intervencija, reševanje specialnosti med 7. in 20. uro

v jami

30,00 €

50,00 €

14.

Intervencija, reševanje specialnosti med 20. in 7. uro

v jami

35,00 €

55,00 €

15.

Intervencija, reševanje specialnosti med 7. in 20. uro

izven jame

25,00 €

40,00 €

16.

Intervencija, reševanje specialnosti med 20. in 7. uro

izven jame

30,00 €

45,00 €

17.

Pisanje  poročil intervencije

doma

10,00 €

30,00 €

18.

Ostala administrativna dela

doma / na terenu

5,00 €

10,00 €

Opomba: vse cene so brez DDV-ja, ob izstavitvi računa se obračuna še 22% DDV.

 

Cenik uporabe vozil

 

Uporaba vozil

Namembnost

Število oseb

Vrednost najema

Vrednost prevoza
na prevožen km

na uro

na dan

1.

Službeno vozilo za prevoz oseb in opreme

intervencija

5 do 9 oseb

20,00 €

80,00 €

0,60 €

2.

Službeno vozilo za prevoz oseb in opreme

usposabljanje

5 do 9 oseb

20,00 €

80,00 €

0,60 €

3.

Službeno vozilo za prevoz opreme

intervencija

Tovor plus osebe

20,00 €

80,00 €

0,60 €

4.

Službeno vozilo za prevoz opreme

usposabljanje

tovor plus osebe

20,00 €

80,00 €

0,60 €

5.

Osebno vozilo reševalca

intervencija

do 5 oseb

 

 

0,42 €

6.

Osebno vozilo reševalca

usposabljanje

do 5 oseb

 

 

0,42 €

 Opomba: vse cene so brez DDV-ja, ob izstavitvi računa se obračuna še 22% DDV ob obračunu najema vozil na uro ali dan.

 

Cenik uporabe skupne in osebne opreme

 

Uporaba skupne in osebne reševalne opreme

Namembnost

Obrabnina opreme na dejavnost

1.

Skupna oprema za jame

intervencija

1/3 od nabavne vrednosti

2.

Skupna oprema za jame

usposabljanje

1/10 od nabavne vrednosti

3.

Skupna oprema zunaj jame

intervencija

1/5 od nabavne vrednosti

4.

Skupna oprema zunaj jame

usposabljanje

1/20 od nabavne vrednosti

5.

Osebna oprema uporabljena v jami

intervencija

1/10 od nabavne vrednosti

6.

Osebna oprema uporabljena zunaj jame

usposabljanje

1/20 od nabavne vrednosti

7.

Potrošni mate. (sidrišča, bate. vložki. Itd.)

interven. /usposa.

100% v strošek aktivnosti

Opomba: ob izstavitvi računa se obračuna stopnja obrabnine, na skupno vrednost se prišteje še 22% DDV.