Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Izobraževanje JRS

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
JAMARSKA REŠEVALNA SLUŽBA
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
www: www.jamarska-zveza.si
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Datum: 15. 3. 2018

Zadeva: PROTEUS 2018 – tečaj za jamarske reševalce pripravnike in jamarske reševalce

JRS na osnovi letnega plana aktivnosti JRS 2018 organizira tečaj in izpit za naziv jamarski reševalec pripravnik ter jamarski reševalec, ki se bo začel v petek (popoldne), 6. aprila 2018, nadaljeval pa v soboto, 7. aprila in nedeljo, 8. aprila ter v petek (popoldne), 11. maja, soboto, 12. maja in nedeljo, 13. maja. Lokacije bodo pravočasno sporočene naknadno. Izpiti bodo v petek (popoldne), 8. junija, v soboto, 9. junija v steni, v nedeljo, 10. junija pa v jami. Lokacije bodo sporočene naknadno, spali pa bomo v izobraževalnem centru. Za obroke bo vse dneve tečaja in izpita poskrbljeno.

Od kandidatov se zahteva:
Jamarski reševalec pripravnik
Kandidat za tečaj in izpit za naziv jamarski reševalec pripravnik potrebuje pisno soglasje matičnega jamarskega društva (ki je član JZS s poravnanimi vsemi obveznosti do JZS), ki ga s podpisom in žigom izda predsednik društva. Kandidat za jamarskega reševalca pripravnika mora biti polnoleten, imeti mora opravljen izpit za naziv jamar ali potrdilo o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje (USJD) ter obiskanih vsaj pet različnih jam do globine vsaj 300 m in vsaj treh različnih jam, daljših od 2 km. V primeru premajhnega števila primernih kandidatov o sprejemu kandidatov, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za tečaj, a se vseeno prijavijo, odloča vodstvo JRS. Ob prevelikem številu kandidatov se pri odločanju upošteva tudi čas, potreben za premagovanje poligona ter potrebe posameznih reševalnih centrov.
Tečaj se bo začel s preverjanjem znanja jamarske vrvne tehnike, ki obsega izdelavo sidrišč s svedrovci in ekspanzijskimi sidri, nadaljeval pa z opremljanjem smeri ter plezanjem zahtevnejšega poligona s prečnicami (z bremenom). Ob nezadostnem znanju vrvne tehnike se bo kandidat lahko udeležil preverjanja na naslednjem tečaju.
Jamarski reševalec
Opravljen izpit jamarski reševalec pripravnik in po tem dve leti aktivnega jamarstva in sodelovanja v JRS (kar potrdi vodstvo JRS). Kandidat, ki z JRS nima sklenjene pogodbe, mora skleniti nezgodno zavarovanje, za kar poskrbi JRS, vendar stroške zavarovanja krije sam.

Prijave:
Prijavnico za tečaj za pripravnika JRS najdeš tukaj, za reševalca pa tukaj, jo izpolniš in pošlješ na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 29. marca 2018. Natisnjeno, z originalnim žigom ter podpisi obvezno prinesi s sabo prvi dan tečaja. Število udeležencev je omejeno na 20. Prednost za opravljanje izpita za naziv reševalec imajo jamarski reševalci pripravniki, ki so že operativni jamarski reševalci. Kandidati za jamarske reševalce pripravnike bodo v primeru prevelikega števila prijav izbrani glede na potrebe po regijah. Vsi tečajniki bodo v času tečaja nezgodno zavarovani.

 

Komunikacija pred in med tečajem (vsa obvestila, čas, lokacije, natančnejši program) bo s prijavljenimi kandidati potekala po elektronski pošti. Dodatne informacije na e–naslovu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vodja izobraževanja JRS:
Damijan Šinigoj

Vodja JRS:
Walter Zakrajšek

Vabilo (PDF)