Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Strokovne službe

Jamarska Zveza Slovenije ima strokovne službe, ki so zadolžene za spremljanje in izvajanje dejavnosti zveze na posameznih področjih delovanja.

Stalne strokovne službe zveze so predvsem:

  • jamarska reševalna služba
  • varnostno tehnična služba
  • izobraževalna služba
  • kataster jam
  • služba za varstvo jam
  • knjižnica zveze
  • uredništvo revij 
  • strokovno posvetovalno telo

 
Vsaka služba  ima svojega vodjo, ki je zadolžen za operativno izvajanje dejavnosti v okviru pristojnosti službe.