Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Varstvo jam

V Jamarsko zvezo Slovenije je včlanjenih 47 jamarskih društev iz vse države. Informacije o jamah se zbirajo v Katastru jam JZS, v Sloveniji pa jih je registriranih že več kot 11.000. Podatki o onesnaženosti jam, pa so pogosto nepopolni, saj so bile mnoge jame raziskane in dokumentirane že pred več desetletji, ko so bile jame še bolj ali manj čiste. Na podlagi izkušenj ocenjujemo, da je onesnažen velik delež jam z vertikalnimi vhodi, ki se nahajajo manj kot 50 m od kakšne ceste. Posledično to pomeni, da je v Sloveniji onesnaženih vsaj 2000 jam. Med odpadki se pogosto pojavljajo večji kovinski predmeti (hladilniki, pralni stroji, pa tudi avtomobilske karoserije), organski odpadki (zlasti živalska mrhovina), keramika, steklo, plastika, itd. Zelo problematični pa so predvsem razni nevarni odpadki kot so akumulatorji, razna olja in druge kemikalije. Kraška območja so zaradi nizkih samočistilnih sposobnosti še posebej ranljiva z vidika onesnaževanja podzemne vode. Z vodo iz kraških izvirov, pa se oskrbuje že približno polovica prebivalstva Slovenje. Varovanje in čiščenje onesnaženih jam s strani jamarjev ima tako še poseben pomen pri zagotavljanju kvalitete pitne vode v Sloveniji.

 

Poštni naslov:                                                                    E-poštni naslov:
Jamarska zveza Slovenije                                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(za Službo za varstvo jam) 
Lepi pot 6                                                                            Vodja Službe za varstvo jam:
1000 Ljubljana                                                                     Jure Tičar
Slovenija                                                                             040 170 694