Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Izobraževalna Služba pri Jamarski Zvezi Slovenije

Izobraževalna služba (v nadaljevanju IS)  je strokovna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, ki skrbi za izobraževanje jamarjev na vseh ravneh.

Naloge IS so:

  • izvedba izpitov za naziv jamar pripravnik - preverjanje za pripravo na samostojno jamarsko delovanje (v nadaljevanju: jamar pripravnik), jamar - preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje (v nadaljevanju: jamar) ter inštruktor jamarstva,
  • zagotavljanje potrjevanja statusa aktivnega inštruktorja jamarstva,
  • podeljevanje nazivov jamar pripravnik, jamar, demonstrator in inštruktor jamarstva,
  • izdajanje potrdil o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje,
  • zagotavljanje ustreznega dodatnega izpopolnjevanja znanja inštruktorjev jamarstva, demonstratorjev in društvenih vodij jamarskih šol,
  • zagotavljanje učnega gradiva in baze znanja za jamarje,
  • pomoč pri izvedbi društvenih tečajev in izpitov,
  • izvedba tečajev in izobraževanj za jamarje,
  • druge naloge povezane z izobraževanjem v jamarstvu, ter
  • sodelovanje z ostalimi strokovnimi službami Jamarske zveze Slovenije (v nadaljevanju: JZS) in sorodnimi organizacijami pri izvedbi specifičnih izobraževanj, povezanih z jamarstvom.

Izobraževalno službo vodi vodja, pri izvajanju nalog  mu pomagajo  inštruktorji jamarstva Jamarske zveze Slovenije s potrjenim statusom.

Izpitni roki, ki jih vsako leto zagotavlja IS, so v pomladnih in jesenskih rokih, predvidoma junija in septembra. Vsako leto so datumi izpitov in lokacije znani že v mesecu januarju.

 

Trenutno je vodja IS Klemen Mihalič, JK Novo mesto. Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila lahko kontaktirate na elektronska naslova: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali pokličete na tel. št. 051 222 653.

 

Klemen Mihalič
vodja IS