Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Gradivo za izobraževanje v jamarstvu

Na tej strani se nahaja seznam gradiv in povezav, katera tako ali drugače pripomorejo k izobraževanju jamarjev o jamarstvu. Nekatera je potrebno predelati zaradi samih izpitov, druga so zaželena, vsa so pa jamarsko zanimiva.

Obilo veselja pri prebiranju gradiva!

 Za ogled gradiv na tej strani potrebujete Adobe Reader (ali drug pregledovalnik PDF dokumentov).

1. Jamarska baza znanja PDF v2.1
Izpitno gradivo
2. Baza jamarskih veščin PDF v2.0
Izpitno gradivo
3. Gradivo za varstvo jam PDF v2.0
Izpitno gradivo
4. Ne hodi v jame brez glave Povezava Rafko Urankar, France Šušteršič, Marko Simić, Anton Praprotnik
DZRJL
Ljubljana, 2001
Priporočljivo gradivo
5. Digitalni kataster jam Povezava JZS - Kataster
Priporočljivo gradivo
6. Predpriprave na zimsko usposabljanje PDF v2013
Priporočljivo gradivo
7. Vozli v jamarstvu in jamarskem reševanju PDF Darko Bakšić
JZS, JRS
Ljubljana, 2013
Priporočljivo gradivo
8. Nevarnosti v jamarstvu in pri jamarskem reševanju PDF Darko Bakšić
JZS, JRS
Ljubljana, 2014
Priporočljivo gradivo
9. Tovariška pomoč PDF Darko Bakšić
JZS, JRS
Ljubljana, 2014
Priporočljivo gradivo
10. Osnove opremljanja jam PDF Darko Bakšić in Marin Glušić
JZS, JRS
Ljubljana, 2014
Priporočljivo gradivo
11. Prva pomoč v jamarstvu
Firs aid in caves
洞穴急救中文版2019最终版
Първа помощ в пещерното дело
PDF (SI)
PDF (EN)
PDF (CN)
PDF (BG)
uredil Klemen Mihalič, več avtorjev
JZS
Ljubljana, 2019
Priporočljivo gradivo
11a. Prva pomoč v jamarstvu - postopek ob nesreči PDF JZS, JRS
Priporočljivo gradivo