Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Obrazci potrebni za prijave na izpite

Jamar pripravnik

Kandidat za naziv  Jamar pripravnika mora izpolniti prijavnico k izpitu.

Zaradi lažje evidence prijavljenih kandidatov  morajo društva, katera prijavljajo kandidate na izpite, izpolniti tudi  spodnjo Excel tabelo in jo na elektronski naslov pošljejo vodji izobraževanja.

Kandidat, ki ne bo pravočasno poslal v celoti izpolnjene prijavnice, žal ne bo mogel opravljati izpita.

 

Jamar

Kandidat za naziv Jamar  mora izpolniti Prijavnico k izpitu in Seznam obiskanih jam.

V seznam obiskanih jam kandidat vpiše vsaj 10  jam, od tega 3 globlje od 100m  in 2 daljši od 2 km, v katerih je nabiral znanje. S tem seznamom  kandidat za Jamarja izkazuje aktivnosti in nadgradnjo svojega praktičnega znanja.

Zaradi lažje evidence prijavljenih kandidatov  morajo društva, katera prijavljajo kandidate na izpite, izpolniti tudi  spodnjo Excel tabelo in jo na elektronski naslov pošljejo vodji izobraževanja.

Kandidat, ki ne bo pravočasno poslal v celoti izpolnjene prijavnice, žal ne bo mogel opravljati izpita.

 

Inštruktor jamarstva

Kandidat za naziv Inštruktor jamarstva  mora izpolniti Prijavnico k izpitu in Seznam obiskanih jam.

V seznam obiskanih jam kandidat vpiše vsaj 20 različnih  jam, od tega 3 globine vsaj 300  in  2 daljši od 2 km, v katerih je nabiral znanje. S tem seznamom  kandidat za Inštuktorja izkazuje aktivnosti in nadgradnjo svojega praktičnega znanja.

Zaradi lažje evidence prijavljenih kandidatov  morajo društva, katera prijavljajo kandidate na izpite, izpolniti tudi  spodnjo Excel tabelo in jo na elektronski naslov pošljejo vodji izobraževanja.

Kandidat, ki ne bo pravočasno poslal v celoti izpolnjene prijavnice, žal ne bo mogel opravljati izpita.

 

Potrjevanje statusa Inštruktor jamarstva

Kandidat, kateri potrjujejo status Inštruktor jamarstva mora izpolniti Prijavnico k potrjevanju IJ.

Zaradi lažje evidence prijavljenih kandidatov  morajo društva, katera prijavljajo kandidate na izpite, izpolniti tudi  spodnjo Excel tabelo in jo na elektronski naslov pošljejo vodji izobraževanja.

 

Usposobljen za samostojno jamarsko delavanje

Kandidat, kateri se prijavlja na izpit USJD, bo moral od društva, kjer je opravljal tečaj, pridobiti Potrdilo o opravljenem tečaju USJD, ki ga mora prinesti s seboj na izpite.  S tem potrdilom bo izkazoval uspešno opravljen tečaj  in usposobljenost za opravljanje izpita USJD. Potrdilo lahko dobi samo na društvu oz. ga lahko izda samo društvo, katero je na seznamu društev za izvajanje izobraževanj za USJD.

Če se prijavljate na kombinacijo, se pravi USJD + Jamar pripravnik ali USJD + Jamar ali USJD + Inštruktor jamarstva, izpolnite vse obrazce predpisane za posamezni naziv, ki ga boste opravljali.

Prijavnice in zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati najkasneje do roka prijave na izpite, katerega vodja IS - JZS sporoči za vsak izpit posebej.