Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Pravila jamam prijaznega raziskovanja in obiskovanja jam

JAMSKO OKOLJE JE OBČUTLJIVO NA VSAK VSTOP V JAMO. DOLOČEN NEGATIVEN VPLIV JE ODVISEN OD OBNAŠANJA OBISKOVALCEV. JAME OBISKUJMO IN RAZISKUJMO TAKO, DA JAMO IN NJEN INVENTAR ČIM MANJ POŠKODUJEMO. JAMO NAJBOLJ OHRANIMO, ČE UPOŠTEVAMO PRAVILA, SMO USTREZNO USPOSOBLJENI IN PREVERJENI.

1. Usposabljanje in preverjanje

Da se prepreči nepotrebno poškodovanje jame, naj v jame hodijo le za obiskovanje ali raziskovanje usposobljene in preverjene osebe. Neusposobljene osebe so zaradi neznanja najpogostejši povzročitelji škode jamskega inventarja.

2. Izbira jame glede na stopnjo usposobljenosti

Izbiro jame je potrebno prilagoditi usposobljenosti obiskovalcev, stopnji njihove naravovarstvene zavesti ter cilju obiska. Občutljive jame obiščemo le z namenom raziskovanja, vanje ne vodimo začetnikov.

3. Velikost skupine in vodja skupine

Vodja skupine mora biti najbolj izkušen jamar oziroma tisti, ki jamo najbolje pozna. Skupina mora biti majhna (običajno trije) in strnjena, da lahko opozarjajo drugega na najbolj občutljiva mesta. Velike skupine povzročajo nesorazmerno veliko škodo.

4. Gibanje po jami

Hitrost gibanja je potrebno prilagoditi najpočasnejšemu v skupini. Pri gibanju po jami moramo paziti, da ne poškodujemo sigastih tvorb in ostali jamski inventar ter da po jami ne prenašamo blata. V večjih jamah že pri prvem obisku označimo pot gibanja, katere se kasneje vedno držimo. S tem ohranimo ostale površine nedotaknjene.

5. Označitev poti gibanja

V nedotaknjeno jamo ali njen del ne hodimo brez merilne opreme in trakov za označevanje poti. Pot gibanja označimo že ob prvem obisku ter se je kasneje vedno držimo. Merilne točke označujemo z odsevniki ali kamnitimi možici. Ob prihodu na nedotaknjeno površino preverimo, če nismo zgrešili ustaljene poti. Občutljive dele jame obiščemo čim manjkrat in le v raziskovalne namene.

6. Oprema za obiskovanje in raziskovanje jame

V jamo nosimo čim manj opreme. Transportne vreče so zaradi svoje velikosti ter teže velikokrat razlog poškodb jamskih tvorb.

7. Uporaba pritrdišč

Za premagovanje navpičnih stopenj uporabljajmo čim več naravnih pritrdišč oziroma tista, ki so jih naredili raziskovalci pred nami.

8. Raziskovanje jam

Raziskave jame obsegajo pregled in raziskavo, opremljanje ovir, merjenje, opisovanje ter ostalo dokumentiranje v jami in terena nad njo. Občutljive dele jam merimo in dokumentiramo že med raziskovanjem, da čim manjkrat obiščemo občutljivo območje. Po končanem raziskovanju odstranimo iz jame vso opremo.

9. Bivakiranje

V jami bivakiramo samo če je to neizogibno. Prostor za bivak po končanem raziskovanju skrbno pospravimo, vse smeti pa odnesemo s sabo na površje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti odpadnemu karbidnemu apnu ter fekalnim odpadkom. Tudi te je po končanem bivakiranju potrebno odnesti s seboj na površje ter jih deponirati na za to pripravljenem mestu.

10. Ravnanje z odpadki

Iz jame ter tudi izpred nje je potrebno odnesti vse naše odpadke. V ta namen je potrebno pri vsakem obisku imeti s seboj vrečko za odpadke in odpadno karbidno apno. Če načrtujemo daljše bivanje v jami ali celo bivakiranje, je potrebno posebno pozornost posvetiti tudi fekalnim odpadkom.

11. Lomljenje in odnašanje jamskega inventarja

Vsako lomljenje in odnašanje kapnikov, kristalov, jamskih biserov, helektitov, aragonitnih ježkov ali drugih tvorb je nedopustno. Tudi podrte in odlomljene kapnike ter ostali jamski inventar ne iznašamo iz jame.

12. Podpisovanje po stenah jame in kapnikih

Podpisovanje po stenah jame in po kapnikih ni sprejemljivo.

13. Kajenje in gorilni elementi v jami

V jamah ne smemo kaditi. Če v jamah uporabljamo acetilensko svetilko, moramo paziti, da s sajami poškodovanega gorilnika na čeladi ne onesnažujemo jamskih sten in kapnikov. V ozkih prehodih pazimo, da z ognjem ne puščamo saj po stropu jame.

14. Fotografiranje v jami

Pri fotografiranju ne uporabljamo svetilnih praškov in svetil na gorenje. Nedopustno je odstranjevanje oznak gibanja po jami in postavljanje statista na nedotaknjeno površino.

15. Jamske živali

Jamskih živali ne vznemirjamo in ne nabiramo.

16. Arheološka nahajališča

Po arheološkem nahajališču se gibamo previdno. Arheološke in paleontološke ostanke ne prekopavamo in ne odnašamo iz jame, temveč o njih obvestimo ustrezne inštitucije.

17. Varstveni režimi in zavarovana območja

Upoštevamo zakone, predpise in varnostne režime za jame in območja, kjer se jame nahajajo.

18. Dokumentiranje naravne dediščine

Z merjenjem in dokumentiranje jame, opisujemo naravno dediščino. Za vsako jamo je potrebno izdelati dokumentacijo ter le to oddati v kataster jam. Izdelan načrt in dokumentacija lahko prepreči nepotrebno iskanje nadaljevanje jame.

19. Odstranjevanje ovir v jami

Ovire onemogočajo prehod v nove dele jame. Odstranjevanje ovir in širjenje prehoda mora biti minimalno. V jamah se ne minira, v nujnih primerih pa se pridobi soglasje Ministrstva za okolje in prostor.

20. Občutljive jame

Občutljive jame zapremo, omejimo in nadzorujemo obisk ter vodimo evidenco obiskov.

21. Informacije o jamah

Z vsemi informacijami o jamah ravnajmo premišljeno.

22. Organizacije, ki skrbijo za raziskovanje, dokumentiranje in varovanje jam

  • Jamarska zveza Slovenije
  • Jamarska društva
  • Ministrstvo za okolje in prostor
  • Agencija RS za okolje
  • Zavod RS za varstvo narave
  • Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

23. Sorodna pravila