Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2019 (prvo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2018
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2019 (prvo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je prejel Kataster v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 18. 4. 2019.

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Bergevčeva jama   E      05. 04. 2019   Bogomir Remškar 
Bergevčeva jama   F   05. 08. 2017   05. 04. 2019   Peter Gedei 
Bergevčeva jama   A   28. 03. 2019   05. 04. 2019   Bogomir Remškar (1) (2)

(1) v sodelovanju z JD Sežana
(2) v sodelovanju z JO SPD Trst
JK Borovnica Inox jama   A   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   C   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   E   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   F   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   G   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Jama v Zamuhovcu   B   22. 03. 2019   28. 03. 2019   Jože Pristavec 
Jama v Zamuhovcu   E   22. 03. 2019   28. 03. 2019   Jože Pristavec 
Medvedki   A   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete (1) (2) (3)
Medvedki   C   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   E   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   F   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   G   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 

(1) v sodelovanju z JD Rakek
(2) v sodelovanju z JD Sežana
(3) v sodelovanju z JO SPD Trst
JK Brežice Brezen v Kafolovi gmajni   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama pod skalo   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama v Kafolovi gmajni   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
JD Carnium Kranj Govic   B   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Bojan Stanek 
Govic   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Bojan Stanek 
Habečkov brezen   B   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Bojan Stanek 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Brezno na Lovcah   E   01. 10. 2013   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Brezno na Lovcah   B   22. 01. 2019   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Jama v Vrteh   B   22. 01. 2019   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Kačna jama   D   23. 01. 2019   25. 01. 2019    
Kataster jam JZS Dolga jama pri Koblarjih   D      06. 02. 2019    
Snežna jama na planini Arto   D      25. 02. 2019    
Velika ledena jama v Paradani   D      25. 02. 2019    
JK Krka Brezno nad Pretijami   A   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno nad Pretijami   E   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno nad Pretijami   F   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno pod Sodjim vrhom   C   15. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pod Sodjim vrhom   B   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pod Sodjim vrhom   F   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Svetim Križem   A   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   C   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   E   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   F   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Svetim Križem   G   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   H   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Peška luknja   A   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   B   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   E   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   F   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   H   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Prepad na Plutovem bregu   C   15. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Prepad na Plutovem bregu   B   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Prepad na Plutovem bregu   F   19. 01. 2019   19. 01. 2019    
Sestre treh bratov   B   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   C   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   F   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   H   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   B   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   F   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   H   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
JD Logatec Brezno na Kobili 4   A   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   E   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   F   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   G   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   H   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   A   25. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   G   25. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   F   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   H   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   E   31. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   F   10. 03. 2019   24. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 1   A   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   C   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 1   E   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   G   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   H   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 2   A   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   C   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   E   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   F   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Markov brezen   B   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Markov brezen   F   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Vrbancov brezen   B   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
Vrbancov brezen   C   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
Vrbancov brezen   F   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
JK Novo mesto Andrejčkov štibelc   B   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Andrejčkov štibelc   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Andrejčkov štibelc   F   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Dolgi gorici   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 na Dolgi gorici   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 na Dolgi gorici   F   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Skalno gorico   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Skalno gorico   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Skalno gorico   F   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   A   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   C   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   C   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   E   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   F   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   H   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   A   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   E   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   F   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   H   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   A   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   E   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   F   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   H   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   A   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   C   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   C   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   E   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   F   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   G   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   H   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   A   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   E   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   F   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   H   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   A   31. 03. 2019   05. 04. 2019   Andrej Jaklič 
Brezno pod Anzlovim hribom   E   31. 03. 2019   05. 04. 2019   Andrej Jaklič 
Brezno pod Anzlovim hribom   C   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   C   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   F   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   H   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   B   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   F   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   H   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Toplim vrhom 1   B   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod Toplim vrhom 1   C   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod Toplim vrhom 1   F   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pri Starem Logu   C   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   F   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   H   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   A   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   C   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   E   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   G   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   A   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   E   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   F   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   H   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   A   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   E   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   F   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   H   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Luščičih   B   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Luščičih   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   A   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   E   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   F   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   G   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   H   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   B   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   F   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   H   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   A   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   E   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   F   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   G   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   H   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   A   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   C   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   C   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   E   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   F   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   H   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama ob Mlinarski poti   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama ob Mlinarski poti   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama ob Mlinarski poti   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama pod Zvezdico   B   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Kasiopeja   A   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   E   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   F   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   G   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kevderc pri Jelenji vasi   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Klara 1   A   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 1   E   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 1   F   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   A   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   E   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   F   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   A   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   E   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   F   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Krokarski studenec 1   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Lepa Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Lepa Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lepa Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   A   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Lijak 4   E   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   F   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   G   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mala Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Mala Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mala Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Medica   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Medica   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Medica   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   F   12. 08. 2018   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   A   27. 01. 2019   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   E   27. 01. 2019   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Okrožnik 3   A   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Okrožnik 3   E   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Okrožnik 3   F   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Podgraščica 1   A   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   C   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   C   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   E   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   F   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   H   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   A   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   C   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   C   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   E   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   F   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   H   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   A   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   C   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   C   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   E   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   F   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   G   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   H   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Rajhenavska kostnica   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Rajhenavska kostnica   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Rajhenavska kostnica   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Velika Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Velika Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Velika Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
JD Rakek Anžičkovo brezno v Dulah   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bločica   E   01. 01. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bločica   G   19. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bločica   A   18. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Marinovcu   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Marinovcu   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno 4 pri Korenu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno 4 pri Korenu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Petelinovcu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno na Petelinovcu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Prevalu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno na Prevalu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Dansko cesto   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Dansko cesto   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Konjevcem   A   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Konjevcem   E   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 1   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 1   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 2   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 2   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 3   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 3   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Požganim vrhom   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno pod Požganim vrhom   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Veliko Ilovico   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno pod Veliko Ilovico   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri treh lužah   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bunker jama v Ojstrovici   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Bunker jama v Ojstrovici   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Gojaško brezno   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Gojaško brezno   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pod Starim Gradom   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Medvedovi cesti   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Medvedovi cesti   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama s preklado   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama s preklado   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Jurskem parku   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Jurskem parku   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 1   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 1   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 2   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 2   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 3   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 3   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 4   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 4   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Lipljenski gmajni   A   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Lipljenski gmajni   E   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   E   01. 01. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   G   19. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   A   28. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kanabisovo brezno   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kanabisovo brezno   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac čurka   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac čurka   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac jama   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac jama   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala jama pri Polomu   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala jama pri Polomu   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Koblarska jama   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Koblarska jama   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mrka razpoka   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mrka razpoka   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mrzla jama pri Glažuti   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviška ledenica   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Ojstroviška ledenica   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 1   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 1   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 2   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Ojstroviško brezno 2   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Partizanski kamin   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Partizanski kamin   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Podmol nad Pogreščaki   B   22. 01. 2019   21. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Srnjakov brlog   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Srnjakov brlog   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Strahova jama nad Cesto   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Špičak brezno   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Špičak brezno   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Telečja jama   B   22. 01. 2019   21. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Trojno snežno brezno v Smrekovem žlebu   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Zajčevka   A   11. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Zajčevka   E   11. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 

(1) v sodelovanju z JD Karlovica Dolenja vas
DZRJ Ribnica Brezno pri Črni jami   C   19. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Dolga jama pri Koblarjih   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Dolga jama pri Koblarjih   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   E      14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   A   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   C   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   F   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   G   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   H   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   E      12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   F      12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   A   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   C   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   C   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   G   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   G   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   H   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   E   02. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   A   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   H   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   B   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   H   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   B   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   B   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jolbesloch   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jolbesloch   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   C   25. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   D   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   E      14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   C   12. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   F   12. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   A   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   G   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Polhova jama   C   18. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
JD Sežana Brezno v Grdi žlebini   B   25. 03. 2019   28. 03. 2019   Edvard Gregorčič 
Faknov bezen   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Lenjajev bezen   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Podganja jama   B   13. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Podganja jama   F   13. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
DRP Škofja Loka Binetov hladilnik   A   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   C   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   E   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   F   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   G   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Brezno na Savinjskem sedlu   A   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek (1)
Brezno na Savinjskem sedlu   C   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   E   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   F   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   G   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   H   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   I   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   C   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   E   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   F   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   G   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   H   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   I   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   A   05. 01. 2019   29. 01. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   A   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   B   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   C   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   E   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Walter Zakrajšek 
Jama na Špiku   F   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama na Špiku   G   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama na Špiku   H   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   I   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama pri Lipniški skali   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Jelenček   B   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Kevderca na Lubniku   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Klomsko brezno   B   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Konasnica   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Kravja luknja   A   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   C   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   E   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   F   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   G   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Lubniška jama   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Marijino brezno   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Velika Pasica   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 

(1) v sodelovanju z DZRJ Kranj
JS PD Tolmin M-16 (Tolminski Migovec)   B   01. 01. 2018   04. 02. 2019   Jana Čarga (1)
Primadona   E      04. 02. 2019    
Primadona   B   01. 05. 2018   04. 02. 2019   Jana Čarga (1)

(1) v sodelovanju z Imperial College Caving Club
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Spodnja Sevškova rupa   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Anuška   D   27. 12. 2018   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   A   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Anuška   E   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   F   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   G   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   H   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   C   02. 02. 2019   02. 02. 2019   Lea Pavrič 
Anuška   C   02. 02. 2019   02. 02. 2019   Lea Pavrič 
Bojanova jama   D      02. 02. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   H   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   C   05. 02. 2019   06. 02. 2019   Lea Pavrič 
Bojanova jama   C   05. 02. 2019   06. 02. 2019   Lea Pavrič 
Danelova rupa   D   29. 08. 2018   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Danelova rupa   B   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Danelova rupa   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Danelova rupa   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   D      30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   F   01. 01. 2019   30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   H   01. 01. 2019   30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   B   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   C   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   C   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Jama na Slomniku   B   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   B   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič (2)
Jama na Slomniku   C   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Lea Pavrič 
Jama na Slomniku   C   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Lea Pavrič 
Jama na Slomniku   D   11. 02. 2019   26. 03. 2019    
Jama na Slomniku   D   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   H   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič (1) (3) (2)
Jama na Slomniku   E   06. 03. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   F   06. 03. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   G   06. 03. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama pod hotelom   F   19. 02. 2019   24. 02. 2019   Maks Petrič 
Jama pod hotelom   H   19. 02. 2019   24. 02. 2019   Maks Petrič 
Jama pod hotelom   B   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod hotelom   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod hotelom   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jamska savna nad Tremerjem   D      11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   D   29. 12. 2017   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Jamska savna nad Tremerjem   B   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   G   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   D   27. 12. 2018   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   A   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Kanalnica   E   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   F   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   G   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   H   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   C   08. 02. 2019   08. 02. 2019   Lea Pavrič 
Kanalnica   C   08. 02. 2019   08. 02. 2019   Lea Pavrič 
Križevka   C   19. 02. 2019   04. 03. 2019   Lea Pavrič 
Križevka   C   19. 02. 2019   04. 03. 2019   Lea Pavrič 
Križevka   A   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   E   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   F   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   G   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   H   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   A   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   C   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Lea Pavrič 
Mačji meander   C   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Lea Pavrič 
Mačji meander   F   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   G   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   H   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   E   26. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   A   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   E   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   F   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   G   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   H   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Partizanska jama   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Partizanska jama   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   A   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič (1)
Pasja jama na Tešovi   C   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   C   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   D   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   E   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   F   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   G   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   H   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Rupa na Lomu   D   29. 08. 2018   19. 02. 2019    
Rupa na Lomu   B   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Rupa na Lomu   C   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Rupa na Lomu   C   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   D      28. 01. 2019   Maks Petrič 
Sakola   B   28. 01. 2018   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   H   01. 01. 2019   28. 01. 2019   Maks Petrič 
Sakola   C   28. 01. 2019   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   C   28. 01. 2019   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
Spodnja Sevškova luknja   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Spodnja Sevškova rupa   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Spodnja Sevškova rupa   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Šicen graben nad Tremerjem   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Šicen graben nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   G   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   A   23. 08. 2018   31. 01. 2019   Alenka Jelen (1) (4)
Trafic 1   E   23. 08. 2018   31. 01. 2019   Daniel Geil 
Trafic 1   D   24. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   F   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič (4)
Trafic 1   G   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   H   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič (4)
Trafic 1   C   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Lea Pavrič 
Trafic 1   C   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Lea Pavrič 
Veternica   B   27. 06. 2018   12. 03. 2019   Maks Petrič (1)
Veternica   B   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Veternica   E   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen 
Veternica   G   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen 
Vodovnikova Rupa na Lomu   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Vodovnikova Rupa na Lomu   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Votlina tople sape   D   01. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   A   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Votlina tople sape   E   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   F   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   G   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   H   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Votlina tople sape   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   E      18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   C   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   C   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   F   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   H   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   D   27. 12. 2018   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   A   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič (1)
Žigova past   E   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   F   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   G   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   H   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   C   17. 01. 2019   27. 01. 2019   Lea Pavrič 
Žigova past   C   17. 01. 2019   27. 01. 2019   Lea Pavrič 

(1) v sodelovanju z JK Črni galeb Prebold
(2) v sodelovanju z Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje
(3) v sodelovanju z JK Tirski zmaj
(4) v sodelovanju z tujci Nemčija
CGEB Babna buža   C   18. 09. 2011   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   E   14. 01. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   A   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   B   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   C   09. 10. 2004   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   E   17. 02. 2019   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   A   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 3 nad Lazami   E   17. 02. 2019   21. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 3 nad Lazami   A   18. 02. 2019   21. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   C   01. 10. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   E   01. 10. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   A   15. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   E   28. 05. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   A   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   B   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   C   27. 05. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   E   27. 05. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   A   30. 01. 2019   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   C   17. 12. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   E   17. 12. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   A   15. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   E   25. 04. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   C   18. 12. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   A   01. 02. 2019   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Jama 1 pod Črnim vrhom   G   28. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   A   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   E   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   G   28. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   E   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   A   01. 02. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   F   01. 02. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
JK Železničar Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   A   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   C   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   E   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   F   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno na Ržišču   A   21. 02. 2019   21. 02. 2019   Aleš Lajovic 
Brezno na Ržišču   E   21. 02. 2019   21. 02. 2019   Aleš Lajovic 
Brezno v Glinarjevem lazu   A   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   C   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   E   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   F   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   A   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   C   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   E   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   F   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   F   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Cavsovo brezno   E   22. 09. 1985   18. 04. 2019    
Cavsovo brezno   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Aleš Lajovic 
Cavsovo brezno   G   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Jernej Kalan 
Grda jama v Lozi   A   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   C   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   E   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   F   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   A   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   C   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   E   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   F   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Mala Bisernica   A   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala Bisernica   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala Bisernica   E   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala Bisernica   F   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   A   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   C   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   E   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   F   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Pekel pri Zalogu   B   25. 03. 2019   29. 03. 2019   Miha Čekada 
Pekel pri Zalogu   C   25. 03. 2019   29. 03. 2019   Miha Čekada 
Podmol pri Zavinki jami   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Podmol pri Zavinki jami   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Risnik   B   09. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Risnik   C   09. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   A   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   C   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   E   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   A   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   E   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   F   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   A   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   C   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   E   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   F   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   A   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   E   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   F   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Zakorita 3   B   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Aleš Lajovic