Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2020 (prvo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2019
Prejeto gradivo za leto 2018
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2020 (prvo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je prejel Kataster v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 28. 3. 2020.

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Preporod   G      25. 03. 2020    
Preporod   A   12. 06. 2018   25. 03. 2020   Matej Blaško 
Preporod   E   31. 12. 2019   25. 03. 2020    (1) (2) (3)
Preporod   F   31. 12. 2019   25. 03. 2020    

(1) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(2) v sodelovanju z JS PD Tolmin
(3) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
JK Borovnica Brezen v Martinovih hrastnicah   F   26. 01. 2020   26. 01. 2020   Jože Pristavec 
Brezno 2 pod Starim vrhom   B   04. 01. 2020   13. 01. 2020   Jože Pristavec 
Brezno Hudi Vršič   E      05. 03. 2020    
Brezno Hudi Vršič   G   31. 01. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Brezno Hudi Vršič (Egidio)   B   25. 02. 2020   05. 03. 2020   Mitja Mršek 
Fritzov pihalnik   F   26. 01. 2020   26. 01. 2020   Jože Pristavec 
Jama 1 v Grapi   F   04. 01. 2020   13. 01. 2020   Jože Pristavec 
Jama 2 v Grapi   F   04. 01. 2020   13. 01. 2020   Jože Pristavec 
Jama v Skotovih hrastnicah   F   26. 01. 2020   26. 01. 2020   Jože Pristavec 
Jama za Ravnicami   F   22. 01. 2020   22. 01. 2020   Jože Pristavec 
Lenčkova jama   F   04. 01. 2020   13. 01. 2020   Jože Pristavec 
Predjamski sistem   B   19. 01. 2020   20. 01. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem   E   23. 01. 2020   24. 02. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem   B   02. 02. 2020   05. 02. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem   E   02. 02. 2020   05. 02. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem   B   23. 02. 2020   24. 02. 2020   Peter Svete (1) (2)
Predjamski sistem, Nevetrovna luknja   F   20. 01. 2020   20. 01. 2020   Peter Svete (2)

(1) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(2) v sodelovanju z JD Rakek
JK Brežice Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   A   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   C   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   C   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   C   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   C   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   E   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   F   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   G   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno na prevalu pod Malim Špičjem   H   15. 09. 2019   22. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   A   11. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   C   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno pod Malim Bogatinom   C   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno pod Malim Bogatinom   C   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   C   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Brezno pod Malim Bogatinom   E   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   F   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   G   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Brezno pod Malim Bogatinom   H   22. 09. 2019   08. 02. 2020   Jure Tičar 
Č-11 (Črnotiče)   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Č-11 (Črnotiče)   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Č-11 (Črnotiče)   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Č-11 (Črnotiče)   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Č-5 (Črnotiče)   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Č-5 (Črnotiče)   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Č-5 (Črnotiče)   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Č-5 (Črnotiče)   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Globoka jama   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Globoka jama   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Globoka jama   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Globoka jama   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Ivačičeva jama   C   14. 09. 2019   01. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Ivačičeva jama   A   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Ivačičeva jama   B   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Ivačičeva jama   C   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Ivačičeva jama   C   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Ivačičeva jama   C   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Ivačičeva jama   E   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Ivačičeva jama   F   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar 
Ivačičeva jama   G   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Ivačičeva jama   H   24. 09. 2019   01. 02. 2020   Jure Tičar (2)
Jama ob poti na Komno   A   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   B   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   C   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Jama ob poti na Komno   C   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Jama ob poti na Komno   C   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Jama ob poti na Komno   C   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Jama ob poti na Komno   E   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   F   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   G   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama ob poti na Komno   H   21. 09. 2019   16. 02. 2020   Jure Tičar 
Jama pod Krogom   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Jama pod Krogom   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Jama v gradu   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Jama v gradu   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Jama velikih podkovnjakov   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Jama velikih podkovnjakov   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Jama velikih podkovnjakov   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Jama velikih podkovnjakov   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Kotel pod Lepo špico   A   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   B   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Kotel pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Kotel pod Lepo špico   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Kotel pod Lepo špico   E   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   F   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   G   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   H   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Kotel pod Lepo špico   C   19. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   A   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   B   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   C   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Krater   E   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   F   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   G   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Krater   H   14. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Ladrica   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Ladrica   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Ladrica   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Ladrica   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Pečina nad Črnim Kalom   F   31. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Pečina nad Črnim Kalom   H   31. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Pipenca   B   30. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar (3) (1)
Pipenca   C   30. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Pipenca   F   30. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Pipenca   H   30. 12. 2019   25. 03. 2020   Jure Tičar (3) (1)
Razpoka nad Ukancem   A   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Razpoka nad Ukancem   C   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Razpoka nad Ukancem   C   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Razpoka nad Ukancem   C   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Razpoka nad Ukancem   C   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Erika Kozamernik 
Razpoka nad Ukancem   E   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Razpoka nad Ukancem   F   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Razpoka nad Ukancem   G   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Razpoka nad Ukancem   H   21. 09. 2019   29. 02. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   A   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   C   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Skozenjc pod Vrati   C   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Skozenjc pod Vrati   C   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Skozenjc pod Vrati   C   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Skozenjc pod Vrati   E   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   F   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   G   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Skozenjc pod Vrati   H   14. 09. 2019   26. 01. 2020   Jure Tičar 
Smrdeča jama   B   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Smrdeča jama   C   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Smrdeča jama   F   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar 
Smrdeča jama   H   01. 01. 2020   25. 03. 2020   Jure Tičar (1)
Spodmol pri Bizjakovi jami   A   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   B   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Spodmol pri Bizjakovi jami   E   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   F   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   G   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   H   30. 06. 2019   19. 01. 2020   Jure Tičar 
Spodmol pri Bizjakovi jami   C   30. 06. 2020   19. 01. 2020   Erika Kozamernik 
Turkov prepad   B   17. 03. 2020   23. 03. 2020   Jure Tičar 
Turkov prepad   C   17. 03. 2020   23. 03. 2020   Jure Tičar 

(1) v sodelovanju z JK Krka
(2) v sodelovanju z Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
(3) v sodelovanju z JK Novo mesto
JD Carnium Kranj Brezno na Spolovini 1   F   12. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Brezno na Spolovini 2   F   12. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Brezno pri Medvedovi konti   F   12. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Mala jama Za Poljanico   F   12. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Šimnova jama   B   08. 02. 2020   12. 02. 2020   Lena Mlakar 
Center za kartografijo favne in flore Račiška pečina   D   14. 01. 2020   05. 02. 2020    
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Predjamski sistem   E      05. 02. 2020    
Primadona   D   16. 01. 2020   05. 02. 2020    
Ravenska jama   D   24. 02. 2020   03. 03. 2020   Matej Blatnik 
Škocjanske jame   D   29. 01. 2020   26. 03. 2020   Nadja Zupan-Hajna 
Jamarska reševalna služba Preporod   C   28. 03. 2020   28. 03. 2020   Marko Erker 
Kataster jam JZS Jama nad Kovačnico   B   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Marko Erker 
JK Krka Ambroževa jama   B   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Ambroževa jama   C   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Bela sova   B   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Saša Senica 
Bela sova   C   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Saša Senica 
Bela sova   F   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Saša Senica 
Bradačev brezen   B   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Bradačev brezen   C   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Bradačev brezen   F   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Brezno 1 v oddelku A6-35c   B   25. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno 1 v oddelku A6-35c   C   25. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno Črni kamen   B   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Brezno Črni kamen   C   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Cavsovem travniku   B   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Cavsovem travniku   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Cavsovem travniku   F   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Cavsovem travniku   H   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Vičevki pri Hočevju   C   20. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Vičevki pri Hočevju   B   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno na Vičevki pri Hočevju   F   22. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pod Belečnikom   B   24. 03. 2020   26. 03. 2020   Janez Jerman 
Brezno pod Belečnikom   F   24. 03. 2020   26. 03. 2020   Janez Jerman 
Brezno pri Kriviški okroglici   B   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kriviški okroglici   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kriviški okroglici   F   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno pri Kriviški okroglici   H   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Rbanovem kotu pri Tisovcu   B   03. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Rbanovem kotu pri Tisovcu   F   03. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Rbanovem kotu pri Tisovcu   H   03. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Rbanovem kotu pri Tisovcu   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Štihovih lazih   B   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Štihovih lazih   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Štihovih lazih   F   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Brezno v Štihovih lazih   H   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 1 v Starih Doleh   B   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 1 v Starih Doleh   F   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 1 v Starih Doleh   H   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 2 v Starih Dolah   B   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 2 v Starih Dolah   F   25. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama 2 v Starih Dolah   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jama na Juntezovem lazu   B   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama na Juntezovem lazu   C   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama na Juntezovem lazu   F   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama ob Sovji jami   B   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama ob Sovji jami   C   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama ob Sovji jami   F   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama ob Sovji jami   H   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Jermanovim vrhom   B   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Jermanovim vrhom   C   14. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   A   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   C   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   E   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   F   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pod Planino   H   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   C   01. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   A   09. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   E   09. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   F   09. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jama pri Kukovskem Pihlju   H   09. 03. 2020   16. 03. 2020   Leopold Bregar 
Jerinova jama   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jerinova jama   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Jerinova jama   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Kastelčeva jama   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Kastelčeva jama   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Kastelčeva jama   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Kevdrc ob Velikolaški markaciji   C   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Kevdrc ob Velikolaški markaciji   F   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Kevdrc ob Velikovaški markaciji   B   17. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Ledenica pod Taborom   B   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Ledenica pod Taborom   C   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Medvedov brlog za skalnim vrhom   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Medvedov brlog za skalnim vrhom   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Medvedov brlog za skalnim vrhom   H   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Medvedov brlog za skalnim vrhom   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mihlavžkova polšna na Planini   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mihlavžkova polšna na Planini   C   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mihlavžkova polšna na Planini   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mihlavžkova polšna na Planini   H   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Mikličeva jama   B   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Mikličeva jama   C   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Mikličeva jama   F   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Pepljeva jama pri Planini   B   02. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Pepljeva jama pri Planini   C   02. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Pepljeva jama pri Planini   F   02. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Pepljeva jama pri Planini   H   02. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Petkova jama   B   26. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Petkova jama   C   26. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Podsteljnična jama   B   18. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Podsteljnična jama   C   18. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Podsteljnična jama   F   18. 03. 2020   19. 03. 2020   Leopold Bregar 
Prepad na Tisavcu   B   26. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Prepad na Tisavcu   C   26. 03. 2020   26. 03. 2020   Leopold Bregar 
Prepadno brezno pod Bolvikom    C   15. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Prepadno brezno pod Bolvikom   A   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Žan Jakob Stariha 
Prepadno brezno pod Bolvikom    E   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Prepadno brezno pod Bolvikom   F   16. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Ravrihovo brezno   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Ravrihovo brezno   F   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Ravrihovo brezno   H   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Ravrihovo brezno   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Seleva jama   B   26. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Seleva jama   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Svetoantonska jama   B   02. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Svetoantonska jama   F   02. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Svetoantonska jama   C   04. 02. 2020   25. 01. 2020   Leopold Bregar 
Štancerjevo brezno   B   22. 01. 2020   23. 01. 2020   Leopold Bregar 
Štancerjevo brezno   C   27. 01. 2020   29. 01. 2020   Leopold Bregar 
Trontljevo brezno   B   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Trontljevo brezno   C   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Trontljevo brezno   F   17. 02. 2020   18. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žegnana jama   B   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žegnana jama   C   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žegnana jama   F   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žegnana jama   H   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žgarčje brezno 1   B   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
Žgarčje brezno 1   C   09. 02. 2020   10. 02. 2020   Leopold Bregar 
JK Novo mesto Babin kamen 2   B   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 2   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 2   F   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 5   B   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 5   C   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Babin kamen 5   F   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   B   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   C   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Borštnevka   F   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   A   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni    C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   E   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   F   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno 3 v Ferdrenški gmajni   H   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   G   10. 02. 2020   19. 02. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno Beli   A   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   E   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Andrej Gašperič 
Brezno Beli   F   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno Beli   H   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Grgljem   C   22. 02. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Grgljem   C   22. 02. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Grgljem   B   14. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Grgljem   F   14. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   A   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   E   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   F   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno nad Kolpskim grebenom   H   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   A   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   C   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   C   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   E   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   F   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Bučjo glavico 2   H   01. 03. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Debliških livadah   B   08. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno v Debliških livadah   H   08. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Brezno v Turkovi dragi   A   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   E   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   F   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Brezno v Turkovi dragi   H   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Cvingerska jama   E   01. 10. 2017   16. 01. 2020   Tomaž Grdin 
Cvingerska jama   A   12. 12. 2019   16. 01. 2020   Marko Pršina 
Cvingerska jama   F   12. 12. 2019   16. 01. 2020   Marko Pršina 
Cvingerska jama   C   16. 01. 2020   16. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Cvingerska jama   C   16. 01. 2020   16. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Duplarica   B   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Duplarica   C   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Duplarica   F   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Izvir Radeščice   F   14. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   A   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   C   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   C   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   E   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   F   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama nad Mrzlim dolom   H   16. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Babin kamnom   B   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Babin kamnom   C   13. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   A   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   C   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   C   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   E   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   F   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Lepim hribom   H   11. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   A   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   C   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   E   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   F   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   G   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjem   H   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama pod Ronjo   C   03. 02. 2020   06. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   A   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   C   25. 02. 2020   27. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   C   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   E   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   F   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jama v Podleški dolini   H   25. 02. 2020   25. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   A   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   C   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   C   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   E   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   F   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   G   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 1   H   15. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   A   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   C   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   C   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   E   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   F   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 2   H   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   A   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   C   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   C   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   E   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   F   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Jelenica 3   H   11. 03. 2020   12. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Mala Prepadna   B   02. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Mala Prepadna   C   02. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Mala Prepadna   F   02. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Mala Prepadna   H   02. 02. 2020   13. 02. 2020   Zdravko Bučar 
Med bregovi   C   03. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   C   03. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   A   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   E   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   F   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   G   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Med bregovi   H   10. 02. 2020   13. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Obrh   F   14. 03. 2020   18. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   B   27. 01. 2020   30. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   E   27. 01. 2020   30. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   F   27. 01. 2020   30. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Rugarsko brezno   G   27. 01. 2020   30. 01. 2020   Borivoj Ladišić 
Spodmol pri Skojevski jami   A   24. 02. 2020   04. 03. 2020   Zvonka Janežič 
Spodmol pri Skojevski jami   E   24. 02. 2020   04. 03. 2020   Zvonka Janežič 
Spodmol pri Skojevski jami   F   24. 02. 2020   04. 03. 2020   Zvonka Janežič 
Velika peč   B   29. 02. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Velika peč   C   29. 02. 2020   04. 03. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   A   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   C   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   E   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   F   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   G   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
Vrbovška podcestnica   H   17. 02. 2020   19. 02. 2020   Borivoj Ladišić 
JD Rakek [Anžetov šiht]   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Anžetov šiht]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Brezno v Čokovi dolini]   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Brezno v Čokovi dolini]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Jama ob Škalčni poti]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Meletovo brezno]   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Meletovo brezno]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Pokozlana jama]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Povitlana jama]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Radošca]   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
[Radošca]   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
[Usad v Pušči]   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
[Usad v Pušči]   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Andrejčkov brezen v Koševniku   B   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Anžetova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Anžetova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Anžkova jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Anžkova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Balinka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Batističevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Batističevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Blatovski kevdrc   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Blatovski kevdrc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bombačev brezen   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brejnice   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezen 1 pri Cvetrežu   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 1 pri Cvetrežu   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 1 pri Voglarjih   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 1 pri Zavrhu   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 2 pri Cvetrežu   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 2 pri Voglarjih   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 3 pri Voglarjih   B   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 4 pri Batičih   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 4 pri Batičih   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 5 pri Batičih   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 5 pri Batičih   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen 6 pri Voglarjih   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Brezen 6 pri Voglarjih   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezen na Urhovem svetu   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezen na Urhovem svetu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Breznič   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Breznič   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 na meji oddelku 24-25 RR   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 na meji oddelku 24-25 RR   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 ob Ledeniški poti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno 1 pod Javorniško cesto   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 pod Javorniško cesto   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v Gošči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v Lanskem vrhu   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno 1 v Lanskem vrhu   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno 1 v oddelku 16/c   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 16/c   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 25/a   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 25/a   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 2-d GGE Škocjan   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 v oddelku 2-d GGE Škocjan   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 Za lužco   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 1 Za lužco   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 na Lanskem vrhu   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno 2 na Lanskem vrhu   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno 2 na meji oddelku 24-25 RR   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 na meji oddelku 24-25 RR   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 ob Ledeniški poti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno 2 pod Javorniško cesto   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 pod Javorniško cesto   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 pri Kržišču   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 pri Kržišču   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v Čokovi dolini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 21/c GGE Ravnik   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 21/c GGE Ravnik   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 25/a   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 25/a   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 2-d GGE Škocjan   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 2-d GGE Škocjan   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 30/b   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 v oddelku 30/b   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 Za lužco   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 2 Za lužco   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 3 na meji oddelkov 24-25   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 3 na meji oddelkov 24-25   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno 3 ob Ledeniški poti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno 4 ob Ledeniški poti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno IV/3 (Lanski Vrh)   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno IV/3 (Lanski Vrh)   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno IV/8 (Lanski Vrh)   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno IV/8 (Lanski Vrh)   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno Konec Šiške poti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno Konec Šiške poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno na Brinovem griču 2   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Brinovem griču 2   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Brinovem griču 3   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Brinovem griču 3   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Drvošcu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno na Ivanjski rebri   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno na Ivanjski rebri   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno na Lačnikovi Požganini   A   20. 10. 2016   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na Lačnikovi Požganini   E   20. 10. 2016   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno na lužah   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno na lužah   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno na Pevcu   B   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno nad dolinkami   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad dolinkami   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Dovci   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Dovci   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Dovci   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno nad Dovci   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno nad Globokim dolom   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Globokim dolom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Ključi   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Kotliči   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Kotliči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno nad Vranjo jamo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno ob Matildini cesti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno ob Matildini cesti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno ob Poti pokore v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno ob Pravični poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Francosko cesto   B   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jarovco 2   A   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jarovco 2   E   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jarovco 3   A   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jarovco 3   E   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pod Jazbino   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Jazbino   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Kolovozom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Koreninami   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod mejo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod mejo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Nadliščkom   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Nadliščkom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod Nesrečnim gričem   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod skalo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pod skalo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Brenti   A   12. 12. 2018   11. 03. 2020   Simon Hiti 
Brezno pri Brenti   E   12. 12. 2018   11. 03. 2020   Simon Hiti 
Brezno pri Ciganski jami 3   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Ciganski jami 3   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri drogu 222   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri drogu 222   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Fratarju   A   27. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Fratarju   E   27. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri gozdarskih kočah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Kališki koliševki   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Kališki koliševki   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Klenem vrhu   A   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri Klenem vrhu   E   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri kolobarjih   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri kolobarjih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Kravji jami   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Kravji jami   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Malem Globoščaku   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Malem Globoščaku   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Mali Smrečnici   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Mali Smrečnici   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno pri Simščevem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Smrkovci   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Smrkovci   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno pri Snezni jami v Nadrti v oddelku 7e   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri udoru na Lisični   A   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (5)
Brezno pri udoru na Lisični   E   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno pri zbiralniku v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno Ravbšic   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Balantovih dolinah   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Balantovih dolinah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Dolinkah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Globošaku   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno v Globošaku   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno v Martinskem gozdu    F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Mihovem talu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 16/c RR   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 16/c RR   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 24/c RR   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 24/c RR   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 24/c RR   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno v oddelku 24/c RR   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Brezno v oddelku 28/d   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 28/d   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v oddelku 7e v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Brezno v Prangerju   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Prangerju   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v serpentini   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v serpentini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Svislih   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Svislih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno v Zagori   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Brezno v Zagori   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno Veliki Češevnik   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Brezno Veliki Češevnik   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno vrh doline   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno vrh doline   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno za jazbino   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno za Jelejnkom   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno za Jelejnkom   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Brezno za Kravjo jamo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Brezno za Kravjo jamo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bruhalnik pod Milčevim gričem   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bruhalnik pod Milčevim gričem   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bundrova luknja   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Bundrova luknja   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Carska jama pri Globoščaku   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Carska jama pri Globoščaku   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Čednikova kašča   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Čednikova kašča   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Čepovanska zijalka   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Čepovanska zijalka   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Čukovo brezno   B   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Debelo brezno Cvingar   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dihalnik v Grdem dolu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dragarjev pajzelj   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dragarjev pajzelj   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dragarjeva razpoka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Drča pri zasutem ovinku   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dvojni kotlič pri Malem breznu v oddelku 7e v Nadr   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Dvojno brezence   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Dvojno brezno pri Škocjanu   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Dvojno brezno pri Škocjanu   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Facijevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Facijevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Farovška čurka   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Farovška čurka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Farška jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Farška jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Gabrovška jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Galantijevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Galantijevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Globočica pri Veliki dolini   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Globočica pri Veliki dolini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Globoščakovo brezno 1   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Globoščakovo brezno 1   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Gnezdovka   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Gnezdovka   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Golobinka pri Bezuljaku   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Golobinka pri Bezuljaku   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Grahovo brezno   A   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Grahovo brezno   E   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Hrenovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Hrenovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Hudičevo brezno   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Hudičevo brezno   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Ičotova globočina   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 1 nad Farjevko   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 1 nad Farjevko   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 1 v Mejamah   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 1 v Mejamah   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 nad Farjevko   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 2 nad Farjevko   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 2 ob stari Trajbarci   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 ob stari Trajbarci   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 v Mejamah   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 v Mejamah   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 v oddelku 22   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 2 v oddelku 22   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 2 v Starem koniku   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 2 v Starem koniku   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 ob stari Trajbarci   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 ob stari Trajbarci   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 v Mejamah   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 v Mejamah   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama 3 v oddelku 22   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama 3 v oddelku 22   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama Grota   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama Grota   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama Hrabrega   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama Kloka   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama Kloka   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama na Lipovem vrhu   A   18. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama na Lipovem vrhu   E   18. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama na Počivalniku   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama na Počivalniku   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama na Skalovniku   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama na Skalovniku   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama na Velči ravni   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama na Velči ravni   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama na Velči ravni   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama na Velči ravni   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama nad Ključi   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Kotliči   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Kotliči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Veselom   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Veselom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama nad Vranjo jamo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama ob izviru Tresenca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama ob izviru Tresenca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod cesto   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod cesto v Rakovem Škocjanu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod grobom   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama pod grobom   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama pod Javorniško cesto   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Javorniško cesto   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Starim gradom   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Starim gradom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Škanskim gričem   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pod Škanskim gričem   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri koti 498   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama pri koti 498   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jama pri Laški kukavi   A   27. 07. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama pri Laški kukavi   E   27. 07. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama pri Malem Globoščaku   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri Malem Globoščaku   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri Podbojevem lazu   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri Podbojevem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama pri poti na Javornik   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v bezgovem gaju   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Bobnarcah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Kosovem klancu   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Kosovem klancu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v oddelku 29/b   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v oddelku 29/b   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Otoškem gozdu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama v Pečini   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama v Pečini   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama z mostom pri Koševniku   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama z mostom pri Koševniku   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama za Klobučarjem   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama za Klobučarjem   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama za lovsko kočo v Prangerju   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama za lovsko kočo v Prangerju   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jama za Prestranskim hribom   A   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Jama za Prestranskim hribom   E   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Javorniška jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jazbina nad Brejnicami   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jerčova golobšna jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jerčova golobšna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Joškovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Joškovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Jurjeva jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Jurjeva jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Kališnica   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Kališnica   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Kapelca pod Špilnikom   A   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Kapelca pod Špilnikom   E   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Kevdrc na Šujski ravni   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kevdrc na Vidrenci   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kevdrc na Vidrenci   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kevdrc za jazbino   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Klemnovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Klemnovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Klobučarjev kotel   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Klobučarjev kotel   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Konjsko brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Konjsko brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Konjsko brezno   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Konjsko brezno   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Kopano Brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kopano Brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Korošcavo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Korošcavo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kotlic ob Poti pokore pri Belskem v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Kovačev brezen   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kovačev brezen   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kravjek   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Križna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kurent   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Kurent   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Laškarjev brlog   A   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Laškarjev brlog   E   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Laškarjevo brezno   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Lepa Brena   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lepa Brena   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lepa jama pri Račjem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Liljevka   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Liljevka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lisičja jama na Lazcih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lisičje brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lisičje brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lobanjska drenaža   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lučkina jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lučkina jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Luknja pod Škanskim gričem   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Luknja pri udornici   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Lunkova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Majnikovo brezno   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Majnikovo brezno   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Majstrovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Majstrovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mala Ičotova globočina   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mala Volčja jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mala Volčja jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malnerčkov kozuc   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malnerčkov kozuc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malo brezno pri Cvirglovem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malo brezno v oddelku 7e v Nadrti   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Malo brezno za Kobilnikom   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Malo brezno za Kobilnikom   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Malo Papeževo žrelo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Malo Papeževo žrelo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Markov izvir   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martincovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martincovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martinova skednenca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martinova skednenca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martinščevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Martinščevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Matičkovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Matičkovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Medenovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Medenovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Medvedja jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Medvedja jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Merzidovškovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Merzidovškovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mesojedka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Metkina jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Metkina jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mihcovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mikletova jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Mikletova jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Milavčev podmol   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Milavčevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Milavčevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Milojkina jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Milojkina jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mivči Kevdrc   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mivči Kevdrc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mohoričev hram   B   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Mojska ledenica   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Mojska ledenica   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Morganov kevderc za Goričco   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Motorka   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Motorka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mrzla jama pri Bločicah   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Mulcov kevdrc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Narti 1   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Narti 2   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Narti 3   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Narti 5   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Narti 5   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Nova jama ob Ržiški cesti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Nova jama ob Ržiški cesti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obravčja jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obravčja jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obrezovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obrezovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Obrh Čolniči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Očesa-Kotliči   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Očesa-Kotliči   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Okence   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Okence   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Otoničarjevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Otoničarjevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Ovčarjeva jama pri Kozji dolini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pajkovka   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pajkovka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 1   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 1   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 2   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 2   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Papeževa jama 3   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Partizanski magacin   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Partizanski magacin   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Patrikovo brezno   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Patrikovo brezno   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Pekel 1 pri Ponikvah   B   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pekel 2 pri Ponikvah   A   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pekel 2 pri Ponikvah   E   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcova jama   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcova jama   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 3   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 3   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 4   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 4   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 5   A   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pevcovo brezno 5   E   17. 06. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Pikasta jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pikasta jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pikasta jama 2   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pikasta jama 2   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podbojevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podbojevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podgozd 3   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Podgozd 3   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Podkališko brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podkališko brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podmol nad Pogreščaki   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podmol nad Pogreščaki   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Podoknica   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Pojena jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Povletovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Povletovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Požiralnik v Cerkveniji   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Požiralnik v Cerkveniji   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Predjamski sistem – Kamin dvojčkov   G   23. 02. 2020   24. 02. 2020   Peter Svete 
Predjamski sistem – Nevetrovna luknja   G   02. 02. 2020   05. 02. 2020   Peter Svete 
Prvomajska jama   B   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Puntarjevo brezno 2   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Puntarjevo brezno 2   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Razbita jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Razpoka na Šujski ravni   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Razpoka v Škanskem griču   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Repača   A   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Repača   E   18. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Repnik   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Repnik   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Ribčevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rogačevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rogačevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rogova jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Rogova jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Romarca 7   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rutarjeva jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Rutarjeva jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Saturnusova jama   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Saturnusova jama   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Skalčna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skaza jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skaza jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skoznja jama pri Korentanu   A   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Skoznja jama pri Korentanu   E   20. 05. 2018   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Skrivališče v Jazbini   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skrivališče v Unških talih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Skvarčeva jama   A   18. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Skvarčeva jama   E   18. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Smrekarjevo brezno 1   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Smrekarjevo brezno 1   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Smrekarjevo brezno 2   A   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Smrekarjevo brezno 2   E   21. 01. 2020   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Snezna jama v Nadrti v oddelku 7e   B   10. 01. 2020   23. 01. 2020   Marko Matičič 
Speljana čurka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol 1 pri Šiški poti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol 1 pri Šiški poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol 2 pri Šiški poti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol 2 pri Šiški poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol v Škanskem griču   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Spodmol v Škrnjaku   B   22. 01. 2019   12. 03. 2020   Marko Matičič 
Spodnje Puščin kevdrc   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Spodnje Puščin kevdrc   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Srnjakov skok   B   07. 12. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Stražišarjeva jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Stražišarjeva jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Strgulca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Strgulca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Strmška jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Strmška jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Suho brezno Cvingar   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Svinjska jama pri Dolenji vasi   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Šinova jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Šinova jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Široka jama   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Široka jama   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Škalca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Škalca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Škratova jama ob Ržiški poti   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Škratova jama ob Ržiški poti   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Špajna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Špartanska luknja   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Štirna nad Ivanjsko rebrijo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Štirna nad Ivanjsko rebrijo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Šuštarjev brezen   B   07. 12. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Tkalca jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Tomažičev kevderc   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Tomažičev kevderc   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Toncovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Toncovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Torničavo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trantarjevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trantarjevo brezno   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Trantarjevo brezno   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Trikotno brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trikotno brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trojno brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Trojno brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Turšičeva skednenca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Turšičeva skednenca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Udor vlake pod Otoškim vrhom   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Udrta jama pri Prangerju   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Ulenca   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Ulenca   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Ušiva jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vadnjalovo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vadnjalovo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velika jama Pod stenami   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Velika jama Pod stenami   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Velika jama v Nartih   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velika Volčja jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velika Volčja jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Veliko brezno pri Cvirglovem lazu   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Veliko brezno za Kobilnikom   A   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič (2) (3) (4)
Veliko brezno za Kobilnikom   E   09. 10. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Veliko Papeževo žrelo   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Veliko Papeževo žrelo   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velikonočna jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Velikonočni spodmol   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Viljamovka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vodiško brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vodiško brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vodna jama nad Očesi   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vodna jama nad Očesi   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Vodna jama pri Uncu   B   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Vodna jama pri Uncu   F   14. 11. 2019   23. 01. 2020   Tine Žnidaršič 
Volčja čurka   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Volčji rov   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Zagonske štenge   E   23. 04. 2017   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zagonske štenge   B   30. 06. 2019   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zalokarjevo brezno   A   27. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zalokarjevo brezno   E   27. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zasifonski oddušnik   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Zrcalna jama   A   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zrcalna jama   E   21. 01. 2020   05. 03. 2020   Marko Matičič 
Zvezda jama   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Zvezda jama   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Žarničevo brezno   B   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)
Žarničevo brezno   F   27. 01. 2019   23. 01. 2020   Marko Matičič (1)

(1) v sodelovanju z Notranjski regijski park
(2) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(3) v sodelovanju z JD Gregor Žiberna Divača
(4) v sodelovanju z JK Železničar
(5) v sodelovanju z JD Karlovica Dolenja vas
DZRJ Ribnica Brezno pod tobakovo hruško   C   16. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pod tobakovo hruško   F   17. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pod tobakovo hruško (048)   B   17. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Ravaču (004)   B   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Ravaču (004)   C   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Ravaču (004)   F   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Rodeževi cesti    B   21. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Rodeževi cesti    C   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Rodeževi cesti (050)   F   22. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno pri Rodeževi cesti (050)   H   21. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih   C   16. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih (346)   F   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih (346)   F   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Brezno v Dulih (346)   H   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Jama Ebenthal   F   11. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Jama Ebenthal   B   16. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Jama Ebenthal   C   16. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Mivčja jama   F      17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Mivčja jama   B   17. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Mivčja jama   C   17. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Pikčeva jama   F      17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Pikčeva jama   H   09. 10. 2019   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Pikčeva jama   B   15. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Pikčeva jama   C   15. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjet   H   09. 10. 2019   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjet   B   17. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Požiralnik pri Sv. Marjeti   C   17. 03. 2020   17. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Štilarca (018)   F   19. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Štilarca (018)   B   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Štilarca (018)   C   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
Štilarca (018)   H   23. 02. 2020   03. 03. 2020   Anton Della Schiava 
DRP Škofja Loka Grogovčev brezen   B   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Grogovčev brezen   C   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Grogovčev brezen   F   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Luknja pod Gajdnikom   B   05. 08. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Luknja pod Gajdnikom   C   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Luknja pod Gajdnikom   F   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Mali Gabrovi lazi   E   29. 12. 2019   03. 02. 2020   Snežana Sapunkova 
Mali Gabrovi lazi   G   29. 12. 2019   03. 02. 2020   Snežana Sapunkova 
Mali Gabrovi lazi   I   29. 12. 2019   11. 02. 2020   Marko Zakrajšek 
Mali Gabrovi lazi   A   07. 01. 2020   03. 02. 2020   Igor Gotić 
Mali Gabrovški lazi   C   05. 01. 2020   03. 02. 2020   Igor Gotić 
Mali Gabrovški lazi   F   05. 01. 2020   03. 02. 2020   Igor Gotić 
Štinetova jama   C   05. 08. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Štinetova jama   B   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
Štinetova jama   F   05. 09. 2019   11. 02. 2020   Igor Gotić 
JK Temnica Evino brezno   H   17. 02. 2020   03. 03. 2020   Samo Milanič 
CGEB Brezence južno od Obrova   A   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Brezence južno od Obrova   C   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Brezence južno od Obrova   E   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Mucni dolini   A   12. 03. 2020   16. 03. 2020   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Mucni dolini   C   12. 03. 2020   16. 03. 2020   Umberto Mikolic 
Jama 1 v Mucni dolini   E   12. 03. 2020   16. 03. 2020   Umberto Mikolic 
Jama južno od Obrova   A   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Jama južno od Obrova   C   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Jama južno od Obrova   E   14. 01. 2020   22. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Slepič   B   23. 01. 2020   23. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Slepič grota   E   23. 01. 2020   23. 01. 2020   Umberto Mikolic 
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Globjek pri Lampretu   B   31. 01. 2020   31. 01. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   03. 02. 2020   31. 01. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   23. 02. 2020   23. 02. 2020   Milan Podpečan 
Globjek pri Lampretu   B   29. 02. 2020   05. 03. 2020   Milan Podpečan 
Štravsova luknja   B   05. 02. 2020   23. 02. 2020   Milan Podpečan 
Štravsova luknja   F   23. 02. 2020   23. 02. 2020   Milan Podpečan 
JK Železničar Ajbeljska jama   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Ajbeljska jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Bezen pod Mrzovcem   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (2)
Bezen pod Mrzovcem   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Blatno brezno pri Koritih   B   20. 01. 2020   20. 01. 2020   Janez Stražišar 
Blatno brezno pri Koritih   C   20. 01. 2020   20. 01. 2020   Janez Stražišar 
Blatno brezno pri Koritih   F   20. 01. 2020   20. 01. 2020   Janez Stražišar 
Brezno pod Bršljanovo brado   B   19. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Brezno pod Bršljanovo brado   C   19. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Brezno pod Grelcem   B   19. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Brezno pod Grelcem   C   19. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Brezno pri Krnici   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (2)
Brezno pri Krnici   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Brezno Tuba   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Brezno Tuba   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Brezno v pragozdu Strmec   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (3) (1) (4)
Brezno v pragozdu Strmec   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Črna jama   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Črna jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Gašperčeva jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Ja-Ma   A   24. 03. 2020   24. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma   C   24. 03. 2020   24. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma   E   24. 03. 2020   24. 03. 2020   Janez Stražišar 
Ja-Ma   F   24. 03. 2020   24. 03. 2020   Janez Stražišar 
Jama 1 v Kotlu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Jama 1 v Kotlu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama 2 v Kotlu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Jama 2 v Kotlu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama 3 v Kotlu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Jama 3 v Kotlu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama 4 v Kotlu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Jama 4 v kotlu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama Ogenca   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama treh bratov pri Kočevju   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama v Sodolih   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama v Taborski steni   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (3) (1)
Jama v Taborski steni   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Jama za Veliko gričo   C      17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Jama za Veliko gričo   A   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Jama za Veliko gričo   E   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Jama za Veliko gričo   F   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Komac brezno   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Komac brezno   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Lauf   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (2)
Lauf   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Ledena jama v Fridrihštajnskem gozdu   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (3) (1)
Ledena jama v Fridrihštajnskem gozdu   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Mačje brezno   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Mačje brezno   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Mivškovo brezno pri Kalcah   B   14. 01. 2020   15. 01. 2020   Janez Stražišar 
Mivškovo brezno pri Kalcah   C   14. 01. 2020   15. 01. 2020   Janez Stražišar 
Mrzovec 1   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (2)
Mrzovec 1   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Novo brezno ob meji   A   22. 01. 2020   22. 01. 2020   Janez Stražišar 
Novo brezno ob meji   C   22. 01. 2020   22. 01. 2020   Janez Stražišar 
Novo brezno ob meji   E   22. 01. 2020   22. 01. 2020   Janez Stražišar 
Polhova jama   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1)
Polhova jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Ris 3   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Smetišče RSNZ   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Smetišče RSNZ   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Snežnica   C      17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Snežnica   A   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Snežnica   E   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Snežnica   F   17. 02. 2020   17. 02. 2020   Janez Stražišar 
Tschinkelova jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Vančeva jama   B   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (1) (4)
Vančeva jama   C   29. 02. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 
Zakorita 3   B   14. 01. 2020   15. 01. 2020   Janez Stražišar 
Zakorita 3   C   14. 01. 2020   15. 01. 2020   Janez Stražišar 
Zalesnika   B   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada (2)
Zalesnika   C   01. 03. 2020   20. 03. 2020   Miha Čekada 

(1) v sodelovanju z DZRJ Ribnica
(2) v sodelovanju z JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
(3) v sodelovanju z JK Novo mesto
(4) v sodelovanju z JK Krka