Jamarska zveza Slovenije - JZS

~ 1889 ~

Kontakt

Jamarska zveza Slovenije
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
Slovenija
 
Tel:  01/42-93-440
Fax: 01/42-93-440
 
Uradne ure: vsak četrtek med 18. in 20. uro v prostorih Katastra jam JZS na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani.

Prijavno okno

Prejeto gradivo

Zgodovina prejetega gradiva:

Prejeto gradivo za leto 2019 (prvo polletje) - glej spodaj
Prejeto gradivo za leto 2018
Prejeto gradivo za leto 2017
Prejeto gradivo za leto 2016
Prejeto gradivo za leto 2015
Prejeto gradivo za leto 2014
Prejeto gradivo za leto 2013
Prejeto gradivo za leto 2012
Prejeto gradivo za leto 2011
Prejeto gradivo za leto 2010
Prejeto gradivo za leto 2009
Prejeto gradivo za leto 2008
Prejeto gradivo za leto 2007
Prejeto gradivo za leto 2006
Prejeto gradivo za leto 2005
Prejeto gradivo za leto 2004
Prejeto gradivo za leto 2003
Prejeto gradivo za leto 2002
Prejeto gradivo za leto 2001
Prejeto gradivo za leto 2000

 

Prejeto gradivo 2019 (prvo polletje)

 

Na ogled je seznam vsega gradiva, ki ga je prejel Kataster v tekočem katastrskem letu/polletju. Na internetu ga objavljamo zato, da lahko kadarkoli pogledate, koliko in katere zapisnike je Kataster že prejel od vašega društva in katerih še ni. Hkrati pa imate tudi vpogled v dokumentacijsko aktivnost drugih društev.
Vpisno knjigo redno dopolnjujemo s prispelimi zapisniki, praviloma enkrat na mesec. Če najdete v knjigi kakšno napako ali če vaših zapisnikov še po nekaj mesecih ni na seznamu, nam to čimprej sporočite.

 

Zadnji vnos: 18. 7. 2019.

 

Društvo jama (št. jame) / tip zapisnika / datum zapisnika / datum oddaje / zapisnikar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina Bergevčeva jama   E      05. 04. 2019   Bogomir Remškar 
Bergevčeva jama   G      05. 04. 2019    
Bergevčeva jama   F   05. 08. 2017   05. 04. 2019   Peter Gedei 
Bergevčeva jama   A   28. 03. 2019   05. 04. 2019   Bogomir Remškar (1) (2)

(1) v sodelovanju z JD Sežana
(2) v sodelovanju z JO SPD Trst
JK Borovnica Bor-Str-01   F   26. 04. 2019   04. 05. 2019   Jože Pristavec 
Bor-Str-01   A   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Peter Svete 
Bor-Str-01   E   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Peter Svete 
Bor-Str-01   G   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   A   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   E   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   F   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno na Praprotnici   G   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Snežno jamo   B   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno pod Snežno jamo   F   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno pod Zeleno glavo   A   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   C   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   E   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   F   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pod Zeleno glavo   G   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Brezno pri Troštovem lazu   F   04. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 
Brezno pri Troštovem lazu   B   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 
Inox jama   A   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   C   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   E   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   F   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Inox jama   G   10. 03. 2019   12. 03. 2019   Peter Svete 
Jama v Zamuhovcu   B   22. 03. 2019   28. 03. 2019   Jože Pristavec 
Jama v Zamuhovcu   E   22. 03. 2019   28. 03. 2019   Jože Pristavec 
Ketna jama   A   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete (1) (2)
Ketna jama   C   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Ketna jama   F   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Ketna jama   E   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj (1)
Ketna jama   G   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj (1)
Krausova jama   A   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete (1) (2)
Krausova jama   C   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Krausova jama   F   01. 04. 2019   04. 07. 2019   Peter Svete 
Krausova jama   E   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj 
Krausova jama   G   03. 07. 2019   04. 07. 2019   Aleš Štrukelj (1)
Medvedki   A   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete (1) (3) (2)
Medvedki   C   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   E   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   F   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Medvedki   G   04. 04. 2019   17. 04. 2019   Peter Svete 
Snežna jama (Snežnik)   B   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Snežna jama (Snežnik)   F   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Jože Pristavec 
Svizčeva jama   A   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Svizčeva jama   E   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Svizčeva jama   F   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Trhlovca   B   09. 12. 2018   20. 04. 2019   Jože Pristavec 
Trhlovca   F   09. 12. 2018   20. 04. 2019   Jože Pristavec 
Trhlovca   B   17. 04. 2019   20. 04. 2019   Peter Svete 
Trhlovca   E   17. 04. 2019   20. 04. 2019   Peter Svete 
Trhlovca   E   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Peter Svete 
Troštova jama   F   04. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 
Troštova jama   B   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Jože Pristavec 

(1) v sodelovanju z JD Rakek
(2) v sodelovanju z JO SPD Trst
(3) v sodelovanju z JD Sežana
JK Brežice Brezen v Kafolovi gmajni   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Brezen v Kafolovi gmajni   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama na Vrhu   B   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Jure Tičar 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   C   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Erika Kozamernik 
Jama na Vrhu   F   20. 06. 2019   25. 06. 2019   Jure Tičar 
Jama pod skalo   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama pod skalo   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama v Kafolovi gmajni   B   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   C   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Erika Kozamernik 
Jama v Kafolovi gmajni   F   26. 01. 2019   26. 01. 2019   Jure Tičar 
JD Carnium Kranj Govic   B   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Bojan Stanek 
Govic   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Bojan Stanek 
Habečkov brezen   B   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Bojan Stanek 
JD Gregor Žiberna Divača Jama v Bukovniku   B   15. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja (1)
Jama v Bukovniku   E   15. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   A   23. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja (1)
Jama v Bukovniku   C   28. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   C   28. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   C   28. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 
Jama v Bukovniku   H   30. 12. 2018   20. 06. 2019   Matej Kravanja 

(1) v sodelovanju z DZRJ Ljubljana
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Blažetova jama   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Brezen 2 pri Cvetrežu   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Brezno na Lovcah   E   01. 10. 2013   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Brezno na Lovcah   B   22. 01. 2019   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Jama v Vrteh   B   22. 01. 2019   25. 01. 2019   Mitja Prelovšek 
Jelenca   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Kačna jama   D   23. 01. 2019   25. 01. 2019    
Pipanca   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Pološka jama   D   07. 06. 2019   11. 07. 2019    
Postojnska jama   D   07. 06. 2019   11. 07. 2019    
Škocjanske jame   D   31. 05. 2019   11. 07. 2019    
Špirnica   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Zalesnika   D   19. 02. 2019   11. 07. 2019    
Kataster jam JZS Dolga jama pri Koblarjih   D      06. 02. 2019    
J4   B   19. 06. 2019   19. 06. 2019   Marko Erker 
Snežna jama na planini Arto   D      25. 02. 2019    
Velika ledena jama v Paradani   D      25. 02. 2019    
JD Dimnice Koper Dimnice   B   23. 05. 2019   23. 05. 2019   Franc Malečkar 
Ladrica   B   02. 06. 2019   02. 06. 2019   Franc Malečkar 
Zelške jame - Ernestinina jama   B   15. 06. 2019   15. 06. 2019   Franc Malečkar 
DZRJ Kranj Veveričino brezno   A   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   C   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   E   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   F   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   G   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
Veveričino brezno   H   18. 03. 2019   20. 06. 2019   Tomaž Krmelj 
JK Krka Brezno 4 pod Svetim Križem   A   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pod Svetim Križem   C   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Janez Jerman 
Brezno 4 pod Svetim Križem   E   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pod Svetim Križem   F   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno 4 pod Svetim Križem   H   05. 05. 2019   10. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno nad Pretijami   A   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno nad Pretijami   E   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno nad Pretijami   F   07. 01. 2019   25. 01. 2019   Jani Perovšek 
Brezno pod Sodjim vrhom   C   15. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pod Sodjim vrhom   B   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pod Sodjim vrhom   F   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Brezno pri Korinju   B   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno pri Korinju   H   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Brezno pri Novem Taboru   A   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Novem Taboru   C   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Janez Jerman 
Brezno pri Novem Taboru   E   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Novem Taboru   F   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Brezno pri Novem Taboru   H   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Jama pod Svetim Križem   A   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   C   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   E   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   F   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Janez Jerman 
Jama pod Svetim Križem   G   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pod Svetim Križem   H   24. 01. 2019   25. 01. 2019   Žan Jakob Stariha 
Jama pri Dolinah   A   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   C   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   E   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   F   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Dolinah   H   20. 05. 2019   21. 05. 2019   Leopold Bregar 
Jama pri Rožič vrhu   B   19. 05. 2019   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   F   15. 02. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   H   15. 02. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   B   15. 05. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Kambičkina jama   C   15. 05. 2019   17. 05. 2019   Janez Jerman 
Korinjska jama   D      30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Korinjska jama   B   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Korinjska jama   F   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Korinjska jama   H   27. 05. 2019   30. 05. 2019   Leopold Bregar 
Mišja jama pri Ceru   A   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   C   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   E   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   F   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Mišja jama pri Ceru   H   04. 06. 2019   25. 06. 2019   Tanja Podržaj 
Peška luknja   A   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   B   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   E   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   F   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Peška luknja   H   19. 03. 2019   27. 03. 2019   Leopold Bregar 
Prepad na Plutovem bregu   C   15. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Prepad na Plutovem bregu   B   19. 01. 2019   19. 01. 2019   Janez Jerman 
Prepad na Plutovem bregu   F   19. 01. 2019   19. 01. 2019    
Ruska jama   A   10. 10. 2013   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Ruska jama   E   10. 10. 2013   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Ruska jama   C   10. 10. 2016   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Ruska jama   B   19. 05. 2019   05. 06. 2019   Janez Jerman 
Sestre treh bratov   B   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   C   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   F   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Sestre treh bratov   H   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Širbenjsko brezno   A   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Širbenjsko brezno   C   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Janez Jerman 
Širbenjsko brezno   E   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Širbenjsko brezno   F   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Širbenjsko brezno   H   07. 05. 2019   13. 05. 2019   Maja Lokar 
Špiclova jama   H   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   A   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   B   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   C   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   E   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   F   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Špilcova jama   G   05. 05. 2019   15. 05. 2019   Janez Jerman 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   B   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   F   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
Žepna jama pri Jelenovem studencu   H   19. 01. 2019   25. 01. 2019   Leopold Bregar 
JD Logatec Brezno na Kobili 4   A   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   E   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   F   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   G   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 4   H   21. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   A   25. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   F   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   G   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   H   26. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno na Kobili 5   E   31. 03. 2019   01. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   F   10. 03. 2019   24. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 1   A   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   C   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 1   E   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   G   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 1   H   12. 03. 2019   24. 03. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 2   A   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   C   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   E   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 2   F   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Brezno nad Črtami 3   A   15. 03. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 3   H   15. 03. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 3   G   19. 03. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Črtami 3   E   07. 06. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Brezno nad Črtami 3   F   15. 06. 2019   10. 06. 2019   Erik Merlak 
Brezno nad Lovretom   A   26. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   G   26. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   F   27. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   C   28. 06. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno nad Lovretom   E   04. 07. 2019   04. 07. 2019   Borut Albreht 
Brezno pri Andrejaču   C   22. 04. 2019   28. 04. 2019   Marko Erker 
Brezno pri Andrejaču   F   22. 04. 2019   28. 04. 2019   Marko Erker 
Brezno pri Andrejaču   E   25. 04. 2019   28. 04. 2019   Marko Erker 
Brezno pri Andrejaču   A   26. 04. 2019   28. 04. 2019   Erik Merlak 
Brezno pri Andrejaču   H   26. 04. 2019   28. 04. 2019   Erik Merlak 
Dragova jama v Babnih lazah   B   06. 07. 2019   06. 07. 2019   Marko Erker 
Dragova jama v Babnih lazah   E   06. 07. 2019   06. 07. 2019   Marko Erker 
Habjanovo brezno   B   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Marko Erker 
Habjanovo brezno   C   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Marko Erker 
Habjanovo brezno   F   03. 05. 2019   03. 05. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   A   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   F   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama nad nakladiščem v Bajtarskih talih   E   25. 06. 2019   25. 06. 2019   Marko Erker 
Jama v Matovžinovi senožeti   A   19. 03. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Jama v Matovžinovi senožeti   E   07. 06. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Jama v Matovžinovi senožeti   F   10. 06. 2019   10. 06. 2019   Marko Erker 
Jama v Matovžinovi senožeti   H   11. 06. 2019   10. 06. 2019   Brigita Jazbar 
Markov brezen   B   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Markov brezen   F   09. 03. 2019   10. 03. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   C   23. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   F   23. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   E   26. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Tomažinova jama   A   28. 06. 2019   28. 06. 2019   Marko Erker 
Vrbancov brezen   B   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
Vrbancov brezen   C   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
Vrbancov brezen   F   04. 04. 2019   10. 04. 2019   Drago Korenč 
JK Novo mesto Andrejčkov štibelc   B   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Andrejčkov štibelc   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Andrejčkov štibelc   F   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   A   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   E   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   G   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 1   H   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   A   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   E   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   G   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 2   H   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   B   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 3   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   A   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   C   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   C   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   E   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   F   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Bilpa 4   H   16. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   A   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   C   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   C   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   E   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   F   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 1 zahodno od Zagozdca   H   03. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 na Dolgi gorici   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 na Dolgi gorici   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 na Dolgi gorici   F   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod piramido   B   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod piramido   C   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 pod Skalno gorico   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Skalno gorico   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 pod Skalno gorico   F   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   A   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   C   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   C   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   E   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   F   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 2 zahodno od Zagozdca   H   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   A   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   E   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   F   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 5 pod Vrhom   H   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   A   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   E   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   F   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 6 pod Vrhom   H   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   A   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   C   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   C   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   E   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   F   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   G   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 7 pod Vrhom   H   09. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   A   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   C   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   E   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   F   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno 8 pod Vrhom   H   30. 01. 2019   04. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   B   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   C   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   F   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno Flaška   C   30. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   A   31. 03. 2019   05. 04. 2019   Andrej Jaklič 
Brezno pod Anzlovim hribom   E   31. 03. 2019   05. 04. 2019   Andrej Jaklič 
Brezno pod Anzlovim hribom   C   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   C   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   F   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Anzlovim hribom   H   05. 04. 2019   05. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   B   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   C   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   F   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod lipo   H   06. 03. 2019   07. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod Toplim vrhom 1   B   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod Toplim vrhom 1   C   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod Toplim vrhom 1   F   10. 03. 2019   13. 03. 2019   Zdravko Bučar 
Brezno pod vrhom   B   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pod vrhom   C   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   C   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   F   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   H   14. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   A   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   C   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   E   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno pri Starem Logu   G   18. 02. 2019   18. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   B   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   C   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   F   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v dolini na Rokštajnu   H   13. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   A   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   E   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   F   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Gozdacu   H   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   A   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   C   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   E   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   F   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Javornikovi dolini   H   20. 01. 2019   22. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Luščičih   B   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Luščičih   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Mrzlih dragah   B   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno v Mrzlih dragah   C   30. 05. 2019   30. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   A   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   C   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   C   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   E   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   F   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno za Horvatinovo domačijo   H   02. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   A   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   E   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   F   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   G   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brezno zahodno od koče v Graščici   H   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   B   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   C   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   F   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Gozdacu   H   08. 04. 2019   08. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   B   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   C   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   C   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   F   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Brlog v Graščici   H   04. 05. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   A   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   E   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   F   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   G   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Črnodolsko brezno   H   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Dolga jama pri Hinjah   B   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Dolga jama pri Hinjah   F   26. 05. 2019   27. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   B   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   C   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Izvir Bilpa   F   19. 05. 2019   22. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   A   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   C   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   C   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   E   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   F   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama 2 na Griču   H   20. 02. 2019   26. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   A   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   C   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   C   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   E   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   F   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Graščiških Steljnicah   H   09. 05. 2019   13. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   A   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   C   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   C   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   E   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   F   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   G   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama na Lovišču   H   22. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama ob Mlinarski poti   A   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama ob Mlinarski poti   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama ob Mlinarski poti   E   11. 03. 2019   11. 03. 2019   Srečko Vidic 
Jama pod Zvezdico   B   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   A   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   C   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   C   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   E   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   F   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Jama v Ušivih jamah   H   28. 04. 2019   04. 05. 2019   Borivoj Ladišić 
Kasiopeja   A   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   E   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   F   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kasiopeja   G   16. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kevderc pri Jelenji vasi   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Kevderc pri Jelenji vasi   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Klara 1   A   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 1   E   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 1   F   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   A   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   E   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Klara 2   F   24. 02. 2019   01. 03. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   A   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   E   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Kozlovo brezno 3   F   10. 02. 2019   21. 02. 2019   Srečko Vidic 
Krenovka 2   A   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   C   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   C   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   E   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   F   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krenovka 2   H   17. 06. 2019   26. 06. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 1   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 2   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   C   06. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   A   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   C   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   E   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   F   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Krokarski studenec 3   H   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Borivoj Ladišić 
Lepa Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Lepa Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lepa Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   A   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Lijak 4   E   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   F   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Lijak 4   G   17. 01. 2019   19. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mala Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Mala Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mala Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Medica   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Medica   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Medica   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   F   12. 08. 2018   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   A   27. 01. 2019   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Mrzlavka   E   27. 01. 2019   31. 01. 2019   Srečko Vidic 
Okrožnik 3   A   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Okrožnik 3   E   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Okrožnik 3   F   16. 02. 2019   25. 02. 2019   Zvonka Janežič 
Podgraščica 1   A   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   C   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   C   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   E   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   F   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 1   H   14. 03. 2019   14. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   A   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   C   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   C   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   E   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   F   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 2   H   17. 03. 2019   18. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   A   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   C   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   C   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   E   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   F   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   G   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 3   H   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   A   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   C   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   C   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   E   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   F   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 4   H   21. 04. 2019   23. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   A   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   E   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   F   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 5   H   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   A   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   C   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   E   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   F   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Podgraščica 6   H   25. 04. 2019   25. 04. 2019   Borivoj Ladišić 
Rajhenavska kostnica   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Rajhenavska kostnica   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Rajhenavska kostnica   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Velika Somovka   A   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Sandi Vidrih 
Velika Somovka   E   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
Velika Somovka   F   09. 01. 2019   10. 01. 2019   Srečko Vidic 
JD Rakek Ambroževka   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Ambroževka   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Amerikansko brezno   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Amerikansko brezno   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Anžičkovo brezno v Dulah   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Beli kamen   B   27. 04. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Bezgarska jama 1   A   06. 05. 2019   16. 06. 2019   Marko Matičič 
Bezgarska jama 1   E   06. 05. 2019   16. 06. 2019   Marko Matičič 
Bločica   G   19. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bločica   A   18. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Bločica   E   31. 12. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Borovški šaht   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Borovški šaht   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Bremce   B   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Bremcev kevder   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Bremcev kevder   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brenovec   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brenovec   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezen 4 pri Korenu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezen 4 pri Korenu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezence pri Kleču   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezence pri Kleču   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Breznica na Osojnici   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Breznica na Osojnici   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Marinovcu   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno 2 pri Marinovcu   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno Galja   A   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno Galja   E   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 1   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 1   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 2   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 2   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 3   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 3   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 4   A   12. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 4   E   12. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 5   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 5   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 6   A   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno Mali vrh 6   E   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 1   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 1   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 2   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Kamnem vrhu 2   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Petelinovcu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno na Petelinovcu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Prevalu   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno na Prevalu   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Stučnem lazu   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Stučnem lazu   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Višanjskem hribu   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Višanjskem hribu   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Zavodjeku   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno na Zavodjeku   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno nad Gotenico   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno nad Gotenico   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno nad Kotliči   E   02. 05. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Brezno nad Kotliči   B   15. 06. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Brezno pod Ajbigom   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Ajbigom   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukovcem   A   03. 07. 2018   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukovcem   E   03. 07. 2018   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukvo   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Bukvo   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Dansko cesto   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Dansko cesto   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Konjevcem   A   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Konjevcem   E   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 1   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 1   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 2   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 2   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 3   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Mačjim vrhom 3   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Požganim vrhom   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno pod Požganim vrhom   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Šenbergom   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Šenbergom   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pod Veliko Ilovico   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Brezno pod Veliko Ilovico   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Bivaku 702   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Bivaku 702   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Kamnolomu v obori   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Brezno pri Kamnolomu v obori   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri katedrali Nadrt   B   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Nacetovi jami   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Nacetovi jami   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Podpreski   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Podpreski   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Pojetovih lazih 2   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri Pojetovih lazih 2   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Brezno pri treh lužah   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Brezno smrdljivi škorenj   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno smrdljivi škorenj   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno štirih gabrov   A   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno štirih gabrov   E   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Ambroževem talu   B   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Gornjih rupah   A   03. 07. 2018   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Krajih pri Petrinjah   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Krajih pri Petrinjah   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 1   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 1   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 2   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 2   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 3   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Steljnicah 3   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Urbanovem kotu   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno v Urbanovem kotu   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Brezno vzhodno od Raskovca   A   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brezno vzhodno od Raskovca   E   10. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Brkosloch   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Brkosloch   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Bunker jama v Ojstrovci   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Bunker jama v Ojstrovci   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Čakalnica pri Vitezu   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Čakalnica pri Vitezu   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Čiženca   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Čiženca   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Dragarsko brezno   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Dragarsko brezno   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Fešnarjevo brezno   A   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Fešnarjevo brezno   E   15. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Fičotova jama pod gradom Kozjak   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Fičotova jama pod gradom Kozjak   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Gojaško brezno   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Gojaško brezno   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Hiša jama   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Hiša jama   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama 2 v revirju Ravne   B   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 1   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 1   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 2   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 2   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 3   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 3   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 4   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 4   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 5   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 5   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Beli kamen 6   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama Beli kamen 6   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama brez imena   B   23. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 1   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 1   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 2   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 2   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 3   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama Makoše 3   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama na Benetkah   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama na Benetkah   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 1   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 1   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 2   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 2   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 3   A   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Kamnem vrhu 3   E   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 1   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 1   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 2   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 2   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 3   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 3   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 4   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 4   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 5   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 5   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 6   A   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Ravnem Krasu 6   E   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama na Žitni gori   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Jama na Žitni gori   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama nad Gosto dolino   B   25. 02. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama Otoškega obrha   B   02. 06. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar (3)
Jama Otoškega obrha   E   28. 06. 2019   01. 07. 2019   Sebastjan Gantar (3)
Jama pod Starim Gradom   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Arčelci   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Arčelci   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Medvedovi cesti   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Medvedovi cesti   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Partizanki   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Partizanki   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Stanišču   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama pri Stanišču   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama s preklado   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama s preklado   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Ambroževem kotu   B   03. 04. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama v Jurskem parku   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Jurskem parku   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v kaminu   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 1   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 1   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 2   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 2   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 3   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 3   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 4   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 4   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 5   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama v Koblarskih talih 5   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama v Lipljenski gmajni   A   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Lipljenski gmajni   E   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jama v Rački dragi   A   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama v Rački dragi   E   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Jama z mostom pri L.K. Ravne   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama z mostom pri L.K. Ravne   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Jama za samotarjevim hribom   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jama za samotarjevim hribom   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   G   19. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   A   28. 09. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Javorniška jama   E   31. 12. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Jelenovo brezno 11   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jelenovo brezno 11   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Jelovička jama   B   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kačja jama na Goteniškem Snežniku   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kačja jama na Goteniškem Snežniku   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kanabisovo brezno   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kanabisovo brezno   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Katedrala Nadrt   B   12. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Koblarskem hribu   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kevderc na Koblarskem hribu   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kevderc pod Debelim vrhom   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kevderc pod Debelim vrhom   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kifeljc   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kifeljc   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel Grintovec   A   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel Grintovec   E   29. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Četrtem kilometru   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Kotel na Četrtem kilometru   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Kulkleku   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Kulkleku   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Žaknovcu   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel na Žaknovcu   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel pod Žitno goro   A   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič (2)
Kotel pod Žitno goro   E   27. 04. 2019   11. 05. 2019   Marko Matičič 
Kotel pri jasi za Planincem   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel pri Logu   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel pri Logu   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel v Ambroževem kotu   A   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel v Ambroževem kotu   E   03. 04. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotel v gozdu za Planincem   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Kotnička jama   B   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Kumac čurka   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac čurka   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac jama   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Kumac jama   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mahorčkova jama   B   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mala jama pri Polomu   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala jama pri Polomu   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Koblarska jama   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Koblarska jama   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mala Mahorčkova jama   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mala Mahorčkova jama   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno na Goleku   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno na Goleku   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno za Belim Brdom   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Malo brezno za Belim Brdom   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Marjetna jama   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mokri Škrilj   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Mokri Škrilj   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Moravška jama   A   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Moravška jama   E   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Mrka razpoka   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mrka razpoka   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Mrzla jama pri Glažuti   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Nacetova jama   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Nacetova jama   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviška ledenica   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Ojstroviška ledenica   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 1   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 1   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Ojstroviško brezno 2   A   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Ojstroviško brezno 2   E   29. 08. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Otavška svinska jama   A   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Otavška svinska jama   E   22. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Otavško svinsko brezno   B   23. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Partizanski kamin   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Partizanski kamin   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   B   24. 02. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar (3) (4) (5)
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   B   19. 03. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar (3) (4)
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   E   20. 03. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Planinska jama – Sifon pod Golgoto   E   20. 03. 2019   27. 06. 2019   Sebastjan Gantar 
Podmol nad Pogreščaki   B   22. 01. 2019   21. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Ponor pod Dolnjo Brigo   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Ponor pod Dolnjo Brigo   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Požiralnik na Lačini   A   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Požiralnik na Lačini   E   17. 06. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Pr 4 (Praproče)   A   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Pr 4 (Praproče)   E   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Ravbarjevo brezno   B   06. 05. 2019   27. 06. 2019   Marko Matičič 
Razpoka nad Ilovico   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Razpoka nad Ilovico   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Snežnica v Grdobah   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 1   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 1   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 2   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol nad Vodeno steno 2   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pod Jelen brdom   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pod Jelen brdom   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pri Danskem studencu   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol pri Danskem studencu   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Spodmol v Strgariji   A   14. 05. 2017   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Spodmol v Strgariji   E   14. 05. 2017   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Srnjakov brlog   A   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Srnjakov brlog   E   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Strahova jama nad Cesto   B   06. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Suhadolca   E   28. 02. 2019   27. 06. 2019   Anže Abram 
Suhadolca (Skadulca)   B   19. 03. 2019   27. 06. 2019   Igor Vrhovec (3) (6)
Špičak brezno   A   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Špičak brezno   E   18. 01. 2019   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Telečja jama   B   22. 01. 2019   21. 02. 2019   Marko Matičič (1)
Trojno snežno brezno v Smrekovem žlebu   B   20. 10. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Troštovo brezno   A   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Troštovo brezno   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Udor pri Banja loki   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Udor pri Banja loki   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Veliko brezno za Belim brdom   A   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Veliko brezno za Belim brdom   E   15. 01. 2019   18. 04. 2019   Marko Matičič 
Vodičnik   B   14. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 
Vodna jama nad Očesi   G      27. 06. 2019   Igor Vrhovec 
Vodna jama nad Očesi   E   15. 01. 2019   27. 06. 2019   Simon Burja 
Vodna jama pri Stružnici   A   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Vodna jama pri Stružnici   E   06. 05. 2019   23. 05. 2019   Marko Matičič 
Zajčevka   A   11. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Zajčevka   E   11. 11. 2018   14. 02. 2019   Marko Matičič 
Žabje brezno   B   14. 01. 2019   25. 04. 2019   Marko Matičič 

(1) v sodelovanju z JD Karlovica Dolenja vas
(2) v sodelovanju z LPN Snežnik
(3) v sodelovanju z DZRJ Simon Robič Domžale
(4) v sodelovanju z DZRJ Luka Čeč Postojna
(5) v sodelovanju z Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
(6) v sodelovanju z JK Železničar
DZRJ Ribnica Adamov post v Kotličku   C   18. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Adamov post v Kotličku   B   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Adamov post v Kotličku   F   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Adamov post v Kotličku   G   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Brezno pri Črni jami   C   19. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   A   22. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   E   23. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   C   18. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Činklov spodmol   F   21. 04. 2019   26. 04. 2019    
Činklov spodmol   G   21. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Dolga jama pri Koblarjih   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Dolga jama pri Koblarjih   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   E   01. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   G   01. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   G   01. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   F   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gornikovo brezno   A   12. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   A   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   C   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   E   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   F   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   G   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Gumirano brezno   H   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   F      12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   E   12. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   A   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   C   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   C   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   G   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   H   13. 03. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Hrastje   G   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   C   18. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   F   19. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   G   19. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama FSG   B   21. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   E   02. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   A   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   H   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama na Betonovem   B   25. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   A   13. 02. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   E   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   F   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   G   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   G   02. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod Lepo gorico   C   05. 05. 2019   13. 05. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama pod vrtačo   B   21. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   H   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   B   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama Ukurec   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   F   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   G   01. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   B   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jama v Sodolih   C   03. 03. 2019   04. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jolbesloch   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Jolbesloch   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   C   25. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   D   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Lajovicloch   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   F   12. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   A   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   C   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   G   13. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Markovo brezno 3   E   30. 04. 2019   14. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Polhova jama   C   18. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   C   18. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   F   21. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   G   21. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   A   22. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Stari rog   E   24. 04. 2019   26. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   C   24. 03. 2019   25. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   B   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Tschinkelova jama   G   22. 04. 2019   22. 04. 2019   Anton Della Schiava 
Veliko brezno v Sušjaku   C   17. 05. 2019   19. 05. 2019   Franc Kljun 
Veliko brezno v Sušjaku   F   17. 05. 2019   19. 05. 2019   Franc Kljun 
Veliko brezno v Sušjaku   B   19. 05. 2019   19. 05. 2019   Anton Della Schiava 
JD Sežana Brezno v Grdi žlebini   B   25. 03. 2019   28. 03. 2019   Edvard Gregorčič 
Faknov bezen   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Lenjajev bezen   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Podganja jama   F   12. 04. 2019   12. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
Podganja jama   B   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Edvard Gregorčič 
DRP Škofja Loka Binetov hladilnik   A   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   C   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   E   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   F   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Binetov hladilnik   G   03. 01. 2019   28. 01. 2019   Igor Gotić 
Brezno na Savinjskem sedlu   A   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek (1)
Brezno na Savinjskem sedlu   C   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   E   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   F   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   G   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   H   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Brezno na Savinjskem sedlu   I   16. 01. 2019   30. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   C   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   E   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   F   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   G   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Gajgerjev udor   H   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   I   31. 12. 2018   29. 01. 2019   Marko Zakrajšek 
Gajgerjev udor   A   05. 01. 2019   29. 01. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   A   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   B   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   C   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   E   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Walter Zakrajšek 
Jama na Špiku   F   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama na Špiku   G   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Marko Zakrajšek 
Jama na Špiku   H   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama na Špiku   I   04. 02. 2019   15. 02. 2019   Igor Gotić 
Jama pri Lipniški skali   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Jelenček   B   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Kevderca na Lubniku   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Klomsko brezno   B   12. 01. 2019   16. 01. 2019   Snežana Sapunkova 
Konasnica   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Kravja luknja   A   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   C   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   E   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   F   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Kravja luknja   G   25. 12. 2018   31. 01. 2019   Anže Bertoncelj 
Lubniška jama   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Marijino brezno   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 
Velika Pasica   D      14. 03. 2019   Bojan Kofler 

(1) v sodelovanju z DZRJ Kranj
JS PD Tolmin M-16 (Tolminski Migovec)   B   01. 05. 2018   04. 02. 2019   Jana Čarga (1)
Primadona   E      04. 02. 2019    
Primadona   B   01. 05. 2018   04. 02. 2019   Jana Čarga (1)

(1) v sodelovanju z Imperial College Caving Club
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica Anuška   D   27. 12. 2018   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   A   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Anuška   E   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   F   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   G   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   H   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Anuška   C   02. 02. 2019   02. 02. 2019   Lea Pavrič 
Anuška   C   02. 02. 2019   02. 02. 2019   Lea Pavrič 
Belopeška votlina   A   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   C   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Lea Pavrič 
Belopeška votlina   C   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Lea Pavrič 
Belopeška votlina   E   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   F   24. 04. 2019   09. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   G   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Belopeška votlina   H   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   D      02. 02. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   H   01. 01. 2019   02. 02. 2019   Maks Petrič 
Bojanova jama   C   05. 02. 2019   06. 02. 2019   Lea Pavrič 
Bojanova jama   C   05. 02. 2019   06. 02. 2019   Lea Pavrič 
Božji kozarček   E   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   G   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Božji kozarček   H   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Božji kozarček   A   29. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Božji kozarček   F   29. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Cimperškov Pekel   A   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   E   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   F   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   G   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Cimperškov Pekel   H   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Dadijeva jama   B   28. 03. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   F   28. 03. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   H   28. 03. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Dadijeva jama   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Danelova rupa   D   29. 08. 2018   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Danelova rupa   B   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Danelova rupa   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Danelova rupa   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   D      30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   F   01. 01. 2019   30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   H   01. 01. 2019   30. 01. 2019   Maks Petrič 
Filipovo črevo   B   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   C   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Filipovo črevo   C   29. 01. 2019   30. 01. 2019   Lea Pavrič 
Hlastejeva jama   B   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Hlastejeva jama   C   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Hlastejeva jama   C   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Hlastejeva jama   F   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Izvir Ljubija   D      25. 06. 2019    
Izvir Ljubija   D      25. 06. 2019    
Izvir Ljubija   B   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Izvir Ljubija   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Izvir Ljubija   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Izvir Ljubija   F   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   D      26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   B   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   B   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič (2)
Jama na Slomniku   C   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Lea Pavrič 
Jama na Slomniku   C   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Lea Pavrič 
Jama na Slomniku   F   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   H   11. 02. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič (1) (3) (2)
Jama na Slomniku   E   06. 03. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   G   06. 03. 2019   26. 03. 2019   Maks Petrič 
Jama na Slomniku   D   21. 03. 2019   26. 03. 2019    
Jama pod Gostečnikovim stanom   B   06. 05. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
Jama pod Gostečnikovim stanom   C   06. 05. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
Jama pod Gostečnikovim stanom   C   06. 05. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
Jama pod hotelom   F   19. 02. 2019   24. 02. 2019   Maks Petrič 
Jama pod hotelom   H   19. 02. 2019   24. 02. 2019   Maks Petrič 
Jama pod hotelom   B   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod hotelom   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod hotelom   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod Mesarsko lopo   B   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   B   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Lea Pavrič 
Jama pod Mesarsko lopo   E   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   F   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   G   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pod Mesarsko lopo   H   23. 04. 2019   29. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   A   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   E   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   F   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   G   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   H   15. 04. 2019   24. 04. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Jama pri gugalnici   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   D      11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   D   29. 12. 2017   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Jamska savna nad Tremerjem   B   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Jamska savna nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   G   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Jamska savna nad Tremerjem   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   A   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   C   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Lea Pavrič 
Janezov meander   C   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Lea Pavrič 
Janezov meander   E   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   F   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   G   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Janezov meander   H   25. 04. 2019   15. 05. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   D   27. 12. 2018   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   A   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Kanalnica   E   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   F   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   G   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   H   12. 01. 2019   08. 02. 2019   Maks Petrič 
Kanalnica   C   08. 02. 2019   08. 02. 2019   Lea Pavrič 
Kanalnica   C   08. 02. 2019   08. 02. 2019   Lea Pavrič 
Kričač   C   02. 05. 2019   10. 06. 2019   Lea Pavrič 
Kričač   C   02. 05. 2019   10. 06. 2019   Lea Pavrič 
Kričač   A   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   E   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   F   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   G   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Kričač   H   28. 05. 2019   10. 06. 2019   Maks Petrič 
Križevka   C   19. 02. 2019   04. 03. 2019   Lea Pavrič 
Križevka   C   19. 02. 2019   04. 03. 2019   Lea Pavrič 
Križevka   A   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   E   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   F   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   G   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
Križevka   H   21. 02. 2019   04. 03. 2019   Maks Petrič 
L-2   B   28. 03. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   F   28. 03. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   H   28. 03. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
L-2   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   A   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   C   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Lea Pavrič 
Mačji meander   C   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Lea Pavrič 
Mačji meander   F   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   G   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   H   11. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Mačji meander   E   26. 02. 2019   26. 02. 2019   Maks Petrič 
Meander belega ježka   E   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   G   22. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   A   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Meander belega ježka   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   C   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Alenka Jelen 
Meander belega ježka   F   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Meander belega ježka   H   28. 04. 2019   08. 05. 2019   Maks Petrič 
Metevžakova jama   B   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakova jama   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakova jama   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakova jama   F   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   B   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   C   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   F   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Metevžakovo brezno   H   07. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
Mornova zijalka   D      09. 05. 2019    
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   A   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   E   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   F   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   G   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Ocvirkova jama v Štadlerjevem gozdu   H   03. 03. 2019   10. 03. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   A   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   B   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   C   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   C   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   E   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   F   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   G   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Okence na Golteh   H   05. 05. 2019   15. 06. 2019   Alenka Jelen 
Partizanska jama   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Partizanska jama   C   24. 02. 2019   24. 02. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   D      06. 06. 2019   Alenka Jelen 
Pasja jama na Tešovi   D   27. 02. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   A   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič (1)
Pasja jama na Tešovi   C   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   C   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Lea Pavrič 
Pasja jama na Tešovi   E   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   F   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   G   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   H   24. 03. 2019   27. 03. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   B   02. 06. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   E   02. 06. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Pasja jama na Tešovi   H   02. 06. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Pasji Britof   C   26. 04. 2019   27. 05. 2019   Lea Pavrič 
Pasji Britof   C   26. 04. 2019   27. 05. 2019   Lea Pavrič 
Pasji Britof   B   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Lea Pavrič 
Pasji Britof   B   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Maks Petrič 
Pasji Britof   F   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Maks Petrič 
Pasji Britof   H   18. 05. 2019   27. 05. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   C   28. 04. 2019   06. 06. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   C   28. 04. 2019   06. 06. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   B   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   B   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Lea Pavrič 
Podvratnikova luknja   E   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   F   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   G   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Podvratnikova luknja   H   19. 05. 2019   06. 06. 2019   Maks Petrič 
Rupa na Lomu   D   29. 08. 2018   19. 02. 2019    
Rupa na Lomu   B   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Rupa na Lomu   C   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Rupa na Lomu   C   17. 02. 2019   19. 02. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   D      28. 01. 2019   Maks Petrič 
Sakola   B   28. 01. 2018   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   H   01. 01. 2019   28. 01. 2019   Maks Petrič 
Sakola   C   28. 01. 2019   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
Sakola   C   28. 01. 2019   28. 01. 2019   Lea Pavrič 
SK-1   C   21. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-1   C   21. 04. 2019   05. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-1   B   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-1   F   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-1   H   05. 05. 2019   05. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-2   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-2   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-2   B   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-2   F   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-2   H   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-3   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-3   C   21. 04. 2019   06. 05. 2019   Alenka Jelen 
SK-3   B   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-3   F   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
SK-3   H   05. 05. 2019   06. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodmol iluzije   E   22. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   G   22. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   A   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodmol iluzije   C   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   C   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Alenka Jelen 
Spodmol iluzije   F   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodmol iluzije   H   29. 04. 2019   21. 05. 2019   Maks Petrič 
Spodnja Sevškova rupa   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Spodnja Sevškova rupa   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Spodnja Sevškova rupa   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Spodnja Sevškova rupa   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Šicen graben nad Tremerjem   A   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Šicen graben nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   C   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   E   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   F   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   G   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Alenka Jelen 
Šicen graben nad Tremerjem   H   10. 03. 2019   11. 03. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   A   23. 08. 2018   31. 01. 2019   Alenka Jelen (1) (4)
Trafic 1   E   23. 08. 2018   31. 01. 2019   Daniel Geil 
Trafic 1   D   24. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   F   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič (4)
Trafic 1   G   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič 
Trafic 1   H   26. 08. 2018   31. 01. 2019   Maks Petrič (4)
Trafic 1   C   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Lea Pavrič 
Trafic 1   C   31. 01. 2019   31. 01. 2019   Lea Pavrič 
Velesov hram   E   22. 04. 2019   20. 06. 2019   Alenka Jelen 
Velesov hram   G   22. 04. 2019   20. 06. 2019   Alenka Jelen 
Velesov hram   A   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Velesov hram   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Lea Pavrič 
Velesov hram   C   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Lea Pavrič 
Velesov hram   F   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Velesov hram   H   20. 06. 2019   20. 06. 2019   Maks Petrič 
Veternica   B   27. 06. 2018   12. 03. 2019   Maks Petrič (1)
Veternica   B   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen (1)
Veternica   E   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen 
Veternica   G   12. 03. 2019   12. 03. 2019   Alenka Jelen 
Vijolična karfijolica   E   22. 04. 2019   28. 04. 2019   Alenka Jelen 
Vijolična karfijolica   A   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Lea Pavrič 
Vijolična karfijolica   C   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Lea Pavrič 
Vijolična karfijolica   C   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Lea Pavrič 
Vijolična karfijolica   F   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Maks Petrič 
Vijolična karfijolica   G   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Alenka Jelen 
Vijolična karfijolica   H   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Maks Petrič 
Vodovnikova Rupa na Lomu   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Vodovnikova Rupa na Lomu   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Votlina nad divjo vodo   A   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   F   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   G   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   H   10. 03. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   E   15. 04. 2019   23. 04. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Votlina nad divjo vodo   C   24. 06. 2019   25. 06. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   D   01. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   A   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič (1)
Votlina tople sape   E   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   F   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   G   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   H   21. 01. 2019   12. 02. 2019   Maks Petrič 
Votlina tople sape   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Votlina tople sape   C   12. 02. 2019   12. 02. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   E      18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   B   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   C   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   C   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Lea Pavrič 
Zgornja Sevškova rupa   F   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zgornja Sevškova rupa   G   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič (1)
Zgornja Sevškova rupa   H   25. 02. 2019   18. 04. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   B   23. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   04. 05. 2019   Lea Pavrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   C   23. 04. 2019   04. 05. 2019   Lea Pavrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   B   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   E   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   F   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   G   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Zijalka nad Mesarsko lopo   H   24. 04. 2019   04. 05. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   D   27. 12. 2018   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   A   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič (1)
Žigova past   E   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   F   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   G   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   H   16. 01. 2019   27. 01. 2019   Maks Petrič 
Žigova past   C   27. 01. 2019   27. 01. 2019   Lea Pavrič 
Žigova past   C   27. 01. 2019   27. 01. 2019   Lea Pavrič 

(1) v sodelovanju z JK Črni galeb Prebold
(2) v sodelovanju z Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje
(3) v sodelovanju z JK Tirski zmaj
(4) v sodelovanju z tujci Nemčija
tujci ASVF Brezno v Gornjih rupah   E   03. 07. 2018   25. 04. 2019    
Jama v kaminu   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
Kotel pri jasi za Planincem   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
Kotel v gozdu za Planincem   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
Snežnica v Grdobah   E   03. 07. 2018   18. 04. 2019    
CGEB Babna buža   C   18. 09. 2011   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   E   14. 01. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   A   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Babna buža   B   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   C   09. 10. 2004   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   E   17. 02. 2019   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Brezno 3 pri Krepljah   A   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 3 nad Lazami   E   17. 02. 2019   21. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama 3 nad Lazami   A   18. 02. 2019   21. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   C   01. 10. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   E   01. 10. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama na Brdi   A   15. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   E   28. 05. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   A   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Jama v Borštu   B   14. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   C   27. 05. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   E   27. 05. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Mala jama jugozahodno od Grde jame   A   30. 01. 2019   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   C   17. 12. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   E   17. 12. 2017   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Maticov podmol v Mrgarjih   A   15. 01. 2019   15. 01. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   E   25. 04. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   C   18. 12. 2017   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Novška jama   A   01. 02. 2019   01. 02. 2019   Umberto Mikolic 
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga Velenje Jama 1 pod Črnim vrhom   G   28. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   A   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 1 pod Črnim vrhom   E   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   G   28. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   E   29. 01. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   A   01. 02. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
Jama 2 pod Črnim vrhom   F   01. 02. 2019   05. 02. 2019   Milan Podpečan 
JK Železničar Ajdovska hiša   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Ajdovska hiša   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Arganov Pekel   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Arganov Pekel   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Belojača   B   29. 06. 2019   29. 06. 2019   Miha Čekada 
Belojača   C   29. 06. 2019   29. 06. 2019   Miha Čekada 
Bizjakova jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Bizjakova jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 nad Lepim dolom   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 nad Lepim dolom   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 v oddelku 13/b RJD   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 1 v oddelku 13/b RJD   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 2 pri kamnolomu Grda draga   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 2 pri kamnolomu Grda draga   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   A   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   C   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   E   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Konjski poti v Lozi   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno 2 pri Zavinki jami   F   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno Gelato   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno Gelato   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Ržišču   E   29. 05. 1983   21. 02. 2019   Aleš Lajovic 
Brezno na Ržišču   A   21. 02. 2019   21. 02. 2019   Aleš Lajovic 
Brezno na Špicu   B   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Špicu   C   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Zgornji Lenčajski cesti   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno na Zgornji Lenčajski cesti   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno nad Kotlom   A   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Kotlom   C   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Kotlom   E   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno nad Kotlom   F   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Brezno Pekel   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Brezno Pekel   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno pod Domišaki   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Brezno pod Domišaki   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno pod Malim Snežnikom   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pod steno   A   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod steno   C   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod steno   E   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pod steno   F   21. 04. 2019   21. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Konfinu 1   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Brezno pri Konfinu 1   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Mirinu   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Mirinu   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Srčkastem breznu   A   19. 04. 2019   19. 04. 2019   Petra Pavšič 
Brezno pri Srčkastem breznu   C   19. 04. 2019   19. 04. 2019   Petra Pavšič 
Brezno pri Srčkastem breznu   E   19. 04. 2019   19. 04. 2019   Petra Pavšič 
Brezno pri Stanišču   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Stanišču   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno pri Volčji jami   A   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Volčji jami   C   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Volčji jami   E   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno pri Volčji jami   F   27. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   A   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   C   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   E   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Glinarjevem lazu   F   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Jelenovem žlebu   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno v kamnolomu v Lažah   B   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v kamnolomu v Lažah   C   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v kamnolomu v Lažah   F   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v Leskovju   A   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   C   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   E   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Leskovju   F   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v Lozi pri Konjski cesti   F   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v oddelku 40/b ROK   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v oddelku 40/b ROK   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno v okolici Petelinove bajte   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Brezno v okolici Petelinove bajte   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno v Pargi   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Brezno v Pargi    C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Brezno v šavju   A   17. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   C   17. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   F   17. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno v šavju   E   18. 04. 2019   19. 04. 2019   Janez Stražišar 
Brezno za Javorjem   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno za Javorjem   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Brezno za Sovjo steno   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (2)
Brezno za Sovjo steno   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Brezno zelenega dragona   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Brezno zelenega dragona   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Cavsovo brezno   E   22. 09. 1985   18. 04. 2019    
Cavsovo brezno   B   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Aleš Lajovic 
Cavsovo brezno   G   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Jernej Kalan 
Črteško brezno   A   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Črteško brezno   C   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Črteško brezno   E   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Črteško brezno   F   31. 05. 2019   01. 06. 2019   Janez Stražišar 
Dupla v Pišecah   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Dupla v Pišecah   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Dvojno brezno pri kevdrcu   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Dvojno brezno pri kevdrcu   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Eleonorina jama   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (3)
Eleonorina jama   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Goteniško brezno   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (2) (3)
Goteniško brezno   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Grčmanova jama   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (3)
Grčmanova jama   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Grda jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Grda jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Grda jama v Lozi   A   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   C   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   E   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Grda jama v Lozi   F   22. 03. 2019   23. 03. 2019   Janez Stražišar 
Izvir pri Gotenici   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Izvir pri Gotenici   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama Kreščak   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Jama Kreščak   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama na Bizerjevem lazu   B   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama na Bizerjevem lazu   C   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama na Bizerjevem lazu   F   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama nad Subanovim mlinom   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Jama nad Subanovim mlinom   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama Pekel   B   25. 03. 2019   29. 03. 2019   Miha Čekada 
Jama Pekel   C   25. 03. 2019   29. 03. 2019   Miha Čekada 
Jama pod lipo   A   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   C   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   E   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pod lipo   F   27. 03. 2019   28. 03. 2019   Janez Stražišar 
Jama pri Bosanski bajti   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama pri domu na Menini   B   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama pri domu na Menini   C   26. 05. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jama pri kablu   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Jama sv. Loja   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (2) (3)
Jama sv. Loja   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Jama v Podplaninskih lazih   E      09. 05. 2019   Aleš Lajovic 
Jama v Podplaninskih lazih   A   09. 05. 2019   09. 05. 2019   Aleš Lajovic 
Jelen brdo   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (2) (3)
Jelen brdo   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Jelenica   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Jelenica   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Kevderc pod Raskovcem   B   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Kevderc pod Raskovcem   C   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Kevderc pod Raskovcem   F   12. 05. 2019   15. 05. 2019   Miha Čekada 
Kostanjeviška jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Kostanjeviška jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Lekšanova Mrzla jama   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Lekšanova Mrzla jama   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Leskovo brezno 7   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Leskovo brezno 7   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Levakova jama   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Levakova jama   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Lisičina   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Lisičina   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Lukičeva jama   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Lukičeva jama   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Mala bisernica   A   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala bisernica   C   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala bisernica   E   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mala bisernica   F   15. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Mali Obrh   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Mali Obrh   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Markov izvir   B   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Markov izvir   C   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Markov izvir   F   13. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Mavrična jama   A   15. 06. 2019   15. 06. 2019   Anja Kos 
Mavrična jama   E   15. 06. 2019   15. 06. 2019   Pavel Kos 
Morsko brezno   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (3)
Morsko brezno   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Müllhoferjeva jama   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (3)
Müllhoferjeva jama   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Nepričakovano brezno   A   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   C   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   E   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Nepričakovano brezno   F   13. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Pavličeva jama   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pavličeva jama   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Penzionistična jama   A   09. 05. 2019   09. 05. 2019   Uroš Stepišnik 
Penzionistična jama   E   09. 05. 2019   09. 05. 2019   Uroš Stepišnik 
Penzionistična jama   F   09. 05. 2019   08. 05. 2019   Peter Gedei 
Poganščica   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Poganščica   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Pološka jama   D      06. 06. 2019   Aleš Lajovic 
Preluščeva jama nad Globočakom   H   02. 12. 2018   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Preluščeva luknja nad Globočakom   B   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Preluščeva luknja nad Globočakom    C   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Preluščeva luknja nad Globočakom   F   12. 05. 2019   12. 05. 2019   Miha Čekada 
Pri jami   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pri jami   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Pri jamicah   B   27. 06. 2019   27. 06. 2019   Aleš Lajovic 
Risnik   B   09. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Risnik   C   09. 04. 2019   13. 04. 2019   Janez Stražišar 
Rodeževo brezno 1   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Rodeževo brezno 1   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Seba 1   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Seba 1   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Skednenca   B   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Skednenca   C   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Snežna jama pri Glažuti   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (2)
Snežna jama pri Glažuti   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Snežnica ob Jurjevi cesti   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Snežnica ob Jurjevi cesti   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Spodmol pri Zavinki jami   B   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
Spodmol pri Zavinki jami   C   30. 03. 2019   30. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   A   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   C   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   E   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
St 62 (Stržen)   F   26. 03. 2019   26. 03. 2019   Janez Stražišar 
Stojna 1   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (3)
Stojna 1   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Stričanica   B   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada (1)
Stričanica   C   29. 06. 2019   06. 07. 2019   Miha Čekada 
Sveti Aleksander   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Sveti Aleksander   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šemretavo brezno   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šemretavo brezno   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šojina ledenica   B   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šojina ledenica   C   27. 04. 2019   26. 05. 2019   Miha Čekada 
Šuketina jama   A   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   C   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   E   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Šuketina jama   F   03. 04. 2019   04. 04. 2019   Janez Stražišar 
Trlepovka   B   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Trlepovka   C   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Trlepovka   F   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   A   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   C   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   E   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Velika Rutarjeva jama   F   22. 02. 2019   22. 02. 2019   Janez Stražišar 
Veliko brezno v Sušjaku   B   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada (2) (3)
Veliko brezno v Sušjaku   C   19. 06. 2019   28. 06. 2019   Miha Čekada 
Vizura 42   A   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   C   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   E   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Vizura 42   F   18. 04. 2019   18. 04. 2019   Janez Stražišar 
Volčja jama   B   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Volčja jama   C   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Volčja jama   F   28. 04. 2019   28. 04. 2019   Janez Stražišar 
Zakorita 3   B   04. 03. 2019   04. 03. 2019   Aleš Lajovic 

(1) v sodelovanju z JK Brežice
(2) v sodelovanju z DZRJ Ribnica
(3) v sodelovanju z JK Krka